پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


امام رضا
درمحاصره برج‌ها
و چاله چوله خيابان‌ها

 

ميراث خبر- «حسين ثابت»، مدير شركت‌ هتل‌های ثابت معتقد است آنچه هم اكنون در اطراف حرم امام رضا ساخته شده جلوه آن را از بين برده و فضای نامناسبی در اطراف حرم ايجاد كرده است.
او می‌گويد: «حاضرم برای خريد اين زمين‌ها 5 ميليارد دلار هزينه كنم. در جهان 250 ميليون شيعه وجود دارد كه اگر بتوانيم يك درصد آنها را جذب كنيم در زمانی كوتاه درآمدی به مراتب بيش از اين هزينه به دست می‌آيد.»

به اعتقاد او تا فاصله يك كيلومتری حرم نبايد ساختمان‌سازی شود و بايد تنها باغ و درخت باشد تا نمای مناسبی به منطقه بدهد.

او با اشاره به اين ضرب‌المثل كه اغينا مكه روند و فقرا گرد تو آيند،‌ می‌گويد: «اين يك تفكر غلط است كه الزاما مشهد بايد ميزبان فقرا باشد. امروزه در كشورهايی چون ايتاليا بازديد از كليساها بخش اعظمی از درآمدهای اين كشور را تشكيل می‌دهد. ايران هم می‌تواند با استفاده از جاذبه‌های زيارتی خود توريسم را در كشور تقويت كند. يكی از دلايلی كه امروز ايران نمی‌تواند در حد مطلوب ميزبان گردشگران خارجی باشد آن است كه مورد تهمت‌هايی چون حمايت از تروريست قرار گرفته است و بخش اعظمی از اين مسئله به خود ما باز می‌گردد چرا كه در معرفی فرهنگ اسلام و شيعه ضعيف برخورد كرده‌ايم.

وقتی هواپيمايی وارد آسمان مشهد می‌شود بارگاه ملكوتی حضرت ثامن‌الحج (ع) را محصور در ساختمان‌های مرتفع می‌بيند و زمانی كه می‌خواهد با ماشين به زيارت حضرت مشرف شود ساعت‌ها در ترافيك و چاله‌های شهر گرفتار می‌شود و همين مسئله باعث می‌شود رغبتش برای سفر به ايران كم ‌شود.