پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


كوچ رهبراركسترسنفونيك تهران به استانبول
 

"علی رهبری» دوشنبه اركستر سمفونيك استانبول را رهبری می‌كند.

علی رهبری - رهبر اركستر سمفونيك تهران- از رهبری اركستر سمفونيك تهران استعفا داد و بلافاصله رهبری اركستر سنفونيك "استانبول" را برعهده گرفت و روزهای 22 تا 28 نوامبر در دو بخش كلاسيك و فولكور اين اركستر را در يك فستيوال موسيقی رهبری كرد. دراين فستيوال از ايران، آذربايجان، امارات، قطر، كويت ،لبنان، مصر، سودان و ... نيز حضور داشتند. رهبری» كه چندی پيش به همراه اركستر سمفونيك تهران برنامه‌ای اجرا كرد به دليل پرداخت نشدن حقوق اعضای اركستر و ضعف مالی آن ايران را ترك كرد و از رهبری اين اركستر استعفا داد.