پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 


كارنامه‌ای كه مرتضی مميز
از خود به يادگار گذاشت

 

مديرگروه گرافيك و عكاسى دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران،

مدير و طراح هنرى جشنواره بين‌المللى فيلم تهران،

رياست هيات مديره انجمن طراحان گرافيك،

رئيس دوسالانه‌هاى گرافيك ششم، هفتم و هشتم،

مشاور هنرى كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه تهران

رئيس كميته ايرانى طراحان گرافيك دنيا (AGL)

بنيانگذار بيينال گرافيك آسيايى توسط مركز اسناد فرهنگى يونسكو در ايران (‌1356)،

بينال گرافيك ايران (‌1366 تاكنون)

 نمايشگاه پوسترهاى تجربى تهران (‌1380)

 برپائی 10 نمايشگاه اختصاصى و بيش از 70 نمايشگاه گروهى در ايران و ساير كشورهاى جهان ،

طراحى گرافيكى و تهيه پوستر براى صدها جلد كتاب و نشريات مختلف،

تاليف و ترجمه كتاب‌ها و مقالات متعدد ازجمله كتاب طراحی، نقاشى در سه جلد (‌1351)

طراحى تزيينى (‌1354)،

 نشانه‌ها (نمونه كارهاى شخصى) (‌1362)،

طراحى اعلان (‌1984)، تصوير و تصور (‌1368)،

طراحى روى جلد (‌1368)،

طراحى روى جلد (مجموعه آثار) (‌1382)،

نيم قرن كار (مجموعه آثار) (‌1383)،

طراحى و كارگردانى سه فيلم انيميشن براى فستيوال فيلم‌هاى كودكان كانون پرورش فكرى تهران در سال‌هاى ‌52ـ‌1350.


جايزه بهترين طراحى كتاب كودك سال‌هاى ‌45ـ‌1342،

مدال رتبه اول دانشجوى ممتاز دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران (‌1344)،

برنده مدال طراحى نمايشگاه بين‌المللى طراحى ژوونيزى فرانسه (‌1966)،

طراح شاعر براى طراحى پوسترهاى سينمايى فستيوال سينمايى كان (‌1975)،

جايزه و مدال بهترين پوسترهاى سينمايى جشنواره فجر تهران (‌1365، ‌1366 و ‌1369)،

جايزه بهترين آثار طراحى نشانه‌هاى دهه ‌80 ميلادى (‌1990)