پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

مخالفت دولت با مراسم سالگرد قتل فروهرها

وزارت کشور با برگزاری مراسم سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر مخالفت کرد. این مخالفت را شورای تامین استان تهران به پرستو فروهر، دختر این دو قربانی قتل های زنجیره ای ابلاغ کرده است. قراراست این مراسم در خانه فروهر برگزار شود و ساعت آن چهار و نیم بعد از ظهر سه شنبه آینده اعلام شده است.
در سالهای گذشته، چند سالگشت در خانقاه صفی علیشاه برگزار شده بود.