پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 



منوچهر نوذری را دريابيد
دورانه حسن کبابی

در بستر

نوذری اولين بازيگری بود كه در تلويزيون ايران مقابل دوربين رفت و گفت: تصوير من را در جعبه‌ای می‌بينيد كه نامش تلويزيون است!

از بنيان‌گذاران دوبله پرقدرت ايران تا قبل از انقلاب بود و مردم ایران "جک لمون" هنرپیشه هالیوود را با صدای او می شناختند. از آن نسل نوذری و چند تن ديگر باقی مانده اند، كه اگر بگويند و بنويسند از چهره های ماندگار هنر ايران اند، لابد در مجلس وا انقلابا و وا اسلاما بلند می‌شود. سيمای جمهوری اسلامی نه تنها كمكی برای درمان نوذری نكرده، كه طلب نوذری از سيما را هم كه مربوط به چند سريال است پرداخت نكرده است! همسرش گفته است: ما هيچ كمك دولتی را نمی‌ خواهيم، فقط دفترچه تامين اجتماع به ما بدهند. نوذری بدليل نبودن تخت خالی تا صبح در يك اتاق 6 نفره بستری بود كه با مساعدت مديريت بيمارستان به اتاق مسوول بخش منتقل شد. نوذری از موفق ترين بازيگران تئاترهای راديوئی بود و برنامه "جمعه ها با راديو"، تا اذان موذن زاده اردبيلی در قبضه قنبری، پرویز خطیبی، زرندی و نوذری بود. سالها او در نقش دوردانه حسن کبابی و زرندی در نقش شاباجی خانم  در همین برنامه راديوئی حضور می یافت. زرندی تا خودش نگفت و مطبوعات وقت ننوشتند، هيچكس نتوانست حدس بزند كه اين پيرزن وراجی كه می‌برد و می‌دوزد، مرد چهل و چند ساله ايست بنام "زرندی”.