پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

والعاقبه للمتقين

عطر امام زمان نیست

بوی بحران است، آقا!
الپر

 

ماهنامه خورشيد كه اخيرا در كيوسكهاي روزنامه فروشي بصورت مشخص و ويژه نمايش داده مي شود و در آن نقل قول هاي افراد مختلف كه حضرت مهدي را زيارت كرده اند و يا در خواب ديده اند را ترويج مي كند در شماره اخير خود دستخطي را به حضرت مهدي منتسب نموده كه باعث نوشتن این مطلب شد.

چندي پيش از اين نيز همين دستخط در سررسيد يك موسسه فرهنگي چاپ شده بود. در جامعه شايعه شده كه امام زمان تا دو سال ديگر ظهور مي كند. رئيس جمهور  در بيرجند اعلام كرده كه ايران را سكويي براي ظهور مهدي (عج) تبديل خواهد كرد. شنيده شده است رئيس جمهور در ديدار وزير خارجه يكي از كشورها در پاسخ به اين سوال كه كشورتان بوي بحران ميدهد گفته است اينها همه مقدمه  ظهور مهدي است كه تا دو سال ديگر ظهور مي كند . دولت دو ماه و بيست روزه احمدي نژاد دو مرتبه  براي مسجد جمكران بودجه تصويب كرده است. برخي از وزرا شايعه انتساب شان را به انجمن حجتيه عليرغم فضاي سنگين و منفي كه در جامعه و مجلس ايجادشده است پاسخ نميدهند. احمدي نژاد پس از سخنراني در سازمان ملل به قم رفته و با آيت اله جوادي آملي ديدار و به ايشان مي گويد كه هنگام سخنراني در سازمان ملل حفاظي از نور دورش را فرا گرفته و هنگام سخنراني اش همه ميخكوب او گرديده بودند و حتي پلك هم نمي زدند. شنيده شده است حميد سبزواري شاعري كه براي تك تك اعضاي كابينه احمدي نژاد شعر گفته است ظهور حضرت حجت را در دوسال آينده پيش بيني كرده و گفته است{ ... }.پيش از اين شايعه بود شهردار تهران- احمدي نژاد مي خواهد بلواري را در تهران بسازد تا ظهور حضرتش سريعتر انجام شود و آيا همه اينها و دهها مورد ديگر دليل كافي بر اين نيست كه رهبري نظام يكبار براي هميشه در مقابل احمدي نژاد موضع بگيرد. چرا علماي بزرگ و مستقل تشيع  از جمله آيات منتظري/صانعي/موسوي اردبيلي/فضل الله/وحيد خراساني و... سكوت كرده اند. مگر حضرتش نفرموده اند هر كه زمان براي ظهور تعيين كند دروغگو است. مگر نفرموده اند هر كه بگويد با من ديدار كرده است دروغگوست و او را تكذيب كنيد . مگر نفرموده اند ظهور من از مكه و كعبه خواهد بود پس چطور ايران را مي خواهند سكوي ظهور كنند. نظر امام خميني در رد مسجد جمكران همين بس كه يكبار پا به آن مسجد نگذاشتند. اینها همه كافي نيست بر اينكه اين دولت مدعي را سر جايش بنشانند. واقعا مرحوم حلبي چه شاگردان با هوشي را براي خود و مكتبش پروراند! امروز اگر امام زنده بود حتما همان برخوردي كه با دار ودسته مرحوم حلبي در اوايل انقلاب كرد را با دولت مدعي امام زمان مي كرد. و چه تاسف بار كه شاگردانش چنين خموش و نظاره گر اوضاع هستند!!!والعاقبه للمتقين