پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


سد راه انتشار
17 فصل ممنوعه
خاطرات پوران فرخزاد

 

دايره‌المعارف زنان جهان ايران و جهان، را پوران فرخزاد تهيه كرده و قرار است بزودی منتشر شود. هنوز معلوم نيست به چه دليل و انگيزه‌ای قرار است بخش زنان ايران از بخش زنان جهان جدا شده و جداگانه منتشر شود. تا حالا زنان را از مردان جدا می‌كردند و ظاهرا در فضای كنونی زنان را هم قرار است از زنان جدا كنند!

اين دايره‌المعارف، به زنان اديب، هنرمند و فعالان اجتماعی و سياسی اختصاص دارد.

خبرگزاری‌های داخلی گزارش داده اند كه سومين مجموعه‌ شعرهای 20 سال گذشته پوران فرخزاد نيز قرار است با عنوان «باران ديگر آبی نيست» منتشر شود، همچنان كه مجموعه رباعيات او با نام «چنگ مشوش» در سال 76 منتشر شد. پوران فرخزاد كه برخلاف خواهر خود فروغ فرخزاد بيشتر گرايش به شعر كلاسيك دارد تا شعر نو و نيمائی، مجموعه‌ غزليات و رباعيات خود را نيز برای چاپ آماده كرده است اما به گفته خودش: آن‌ها غزل هستند اما تغزل نيستند. طعنه به سياست می‌زنند تا به عشق! و به همين دليل فعلا قصد انتشار آنها را ندارد. مهرپرستی ايرانيان نيز تحقيقی است كه فرخزاد كرده است. می‌گويد: تا كنون هر چه درباره ميتراييسم نوشته شده، ترجمه مهرپرستی رومی است، من ريشه خداوندگار مهر را از ايران بيرون آورده‌ام.

انتشار كتاب «بچه‌های كوچه خادم آزاد» كه خاطرات خانواده فرخزاد را تا سال 1330 است، مشروط به به حذف 17 بخش آن شده و چون او حاضر به حذف آن نيست، انتشار آن نيز معلق مانده است. معلوم نيست اين بخش‌ها كه با انتشار آن مخالفت شده، مربوط به دوران فعاليت پوران فرخزاد در نمايشنامه‌های راديوئی است و يا مربوط به زندگی فروغ و فريدون فرخزاد.