پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 فريدون گله
از جمع محرومان
يك تن ديگر، كم شد

فريدون گله در هفته گذشته، برای ابد خاموش شد. فيلمساز بود. قبل از انقلاب نامش دركنار نام آوران سينمای ايران مطرح شد، اما پس از انقلاب، به آن جمع بزرگی از هنرمندان ايران پيوست كه محكوم به سكوت و خانه نشينی شده بودند. زندانی سكوت و محروميت بود و در اين زندان مرد. در گوشه‌ای از مازنداران ايران كه در آن زندگی می‌كرد.

خدايار قاقانی يادداشت كوتاهی در خبرگزاری ايلنا درباره او نوشت كه بخشی‌هائی از آن را می‌خوانيد:

"فريدون گله" فيلمسازی از جنس خود سينما بود كه سينمای ايران بعد از انقلاب مجال فكر كردن به او و سينمايش را نداد. فارغ التحصيل دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد و هنرهای دراماتيك دانشگاه نيويورك ، با فيلم "شب فرشتگان" در سال 1347 وارد جرگه فيلمسازی شد، اما با ساخت فيلم "دشنه"(1351) به نوعی خود را به فيلمسازان موج سوم نزديك كرد تا اين كه با فيلم "زير پوست شب" در سال 1353 به موج نو در سينمای ايران پيوست.

"گله" نگاه و انديشه‌‏اش را در فيلم "كندو"(1354) با معرفی قهرمانی با نام "ابی»(بهروز وثوقی) معرفی كرده بود. قهرمانی كه فاصله طبقاتی جامعه در آن سالها را روی پرده سينما برد.

گله خود نيز از قهرمان "كندو" به همينگونه ياد كرد. بعدها به بچه‌های جنگ علاقمند شد.

گله پس از "كندو" فيلم "مهر گياه" را به فاصله كوتاهی ساخت، فيلمی كه به گفته بسياری از منتقدان ؛ ادعا‌‏ نامه‌‏ای برضد شبه مدرنيسم و اعتراض به وضعيت جامعه آن برهه بود.
پيش از انقلاب "ماه عسل"(1355)
را ساخت كه خودش می‌‏گفت، نام اصلی فيلم از نظر من "ماه منعكس" است.

پس از انقلاب اجازه فعاليت مجدد پيدا نكرد و در طول اين سال‌ها فيلمنامه‌‏های زيادی نوشت و به بسياری از فيلمسازان مشاوره داد، ولی هيچكدام از آن‌ها حاضر به نام بردن از گله نبودند!
فيلمنامه "آب شور،آب شيرين" ود يكی از فيلمنامه‌‏هايی بود كه قصد داشت آن را در دوره معاونت محمد مهدی حيدريان بسازد ولی هيچ اعتنايی از سوی اين معاونت به او نشد ، حتی فيلمنامه‌‏هايی بود كه فيلم سازانی نظير حاتمی كيا، رسول ملاقلی پور و كيومرث پور احمد نيز می‌‏توانستند آن‌‏ها را بسازند، اما ارتباط درستی ميان سينماگران و او به وجود نيامد.

"گله" فيلمنامه "مرد ابری» را كه به آن بسيار اعتقاد داشت، به قصد كارگردانی مجدد بعد از 20 سال، آماده كرد؛ اما سينمای ايران قهر خود با وی ادامه داد و اجازه فعاليت مجدد به اين فيلمساز نداد.

شرح مرگ فيلمسازی چون "فريدون گله"، بسيار تلخ و تكان دهنده است؛ يادم نمی رود كه با "ايرج قادری» پشت صحنه آكواريوم صحبت می‌‏كردم و به او گفتم: چرا فيلمنامه "گله" را نساختيد؟ و او گفت:" گله در تفكرات 40 سال پيش خود گير كرده است."

اين در حالی است كه فيلم "مهر گياه" گله را بعد از سال‌‏ها می‌توان ديد و حتی می‌‏توان گفت كه برای 40 سال بعد هم حرف دارد.