پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 
 صدای بال پرنده‌های  
"م. آزاد" را بشنويد

 

"به تماشاى آبهاى سپيد" مجموعه ايست در يكساعت و 30 دقيقه، از كارهای شنيدنی حسين عليزاده و ژيوان گاسپاريان. شعر "پرنده‌ها" از سروده‌های "م. آزاد" را از دل اين مجموعه انتخاب كرده‌ايم. اين شعر بصورت جداگانه و نه بصورت اركستر، همراه با ساز عليزاده و صدای هما نيك‌نام در آلمان نيز اجرا شده است. بخش‌هايی از هر دو اجرا را اينجا می‌شنويد. كوتاه است، اما شنيدنی است.