پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 اينديپندنت- متن مكالمه بوش با بلر: از عراق به ايران می‌رويم

سايت الجزيره از قول روزنامه انگليسی اينديپندنت گزارش داد:

جرج بوش دوماه قبل از آغاز جنگ در عراق در تماسی تلفنی با تونی بلر به او تاكيد كرده است كه امريكا از عراق فراتر خواهد رفت و پاكستان، ايران، كره شمالی و احتمالا عربستان هدف خواهند بود. بوش به بلر گفته است كه حمله به عراق تنها مرحله نخست مبارزه برضد سلاح‌های كشتار جمعی است.

متن اين گفتگو به نوشته اينديپندنت توسط "ماتيو ريكرافت" منشی خصوصی تونی بلر يادداشت شده و در دو صفحه به "سيمون مك دونالد" منشی خصوصی وقت "جك استرا" وزير خارجه انگليس ارسال شده است.

اينديپندنت سپس به شرح ماجرای راه يافتن اين يادداشت به بيرون از وزارت خارجه و دست يافتن اين نشريه به آن پرداخته است.

( اين كه در پشت ماجرای راه يافتن اين مكالمه به مطبوعات چه اهدافی پنهان است، برای همه كسانی كه به سرنوشت ايران عميقا می‌انديشند آنقدر اهميت ندارد كه اصل مسئله اهميت دارد. يعنی درك دقيق از آن استراتژی كه امريكا دنبال می‌كند، و اين همان ضعف بزرگ نظامی‌ها و فرماندهان سپاه ايران و كسانی درحاكميت جمهوری اسلامی است كه فكر كرده اند انفجار بمب در عراق راه مقابله با امريكاست و يا امريكا از اين عمليات خواهد ترسيد و از منطقه خواهد رفت.)