پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 
 

مخملباف
می رود اسكار
اما نه از ايران
بلكه از تاجيكستان

 

مخملباف "جنسيت و فلسفه" ساخته "  را درتاجيكستان ساخته است. می‌گويد تاجيك‌ها اين فيلم را به اسكار خواهند فرستاد.

  اين آخرين ساخته مخملباف است. داستان مردی چهل ساله كه تولد خود را به تنهايی جشن گرفته و برای يافتن ريشه‌های تنهايی خود چهار معشوقه خود را به كلاس رقصی كه خود معلم آن است دعوت می‌كند. او با يادآوری خاطرات شكل گيری و فروپاشی چهار ماجرای عاشقانه‌ای كه داشته، در می‌يابد كه جهان معاصر هر چه به مسائل جنسی نزديك‌‏تر شده، از عشق دورتر شده است.

اين فيلم تاكنون در جشنواره‌های مونترال ( كانادا )، اروپا - آسيا ( قزاقستان)، پوسان ( كره جنوبی )، توكيو فيلمكس ( ژاپن )، لندن ( انگليس ) فيلم مستقل آسيا و ريودو ژانيرو برزيل شركت كرده است.

خبر ارسال فيلم مخملباف به مراسم اسكار از سوی كشور تاجيكستان در حالی منتشر شده است ، كه امسال ، فيلم‌‏سازان ايرانی به غير از اين فيلم، با دو فيلم " خيلی دور خيلی نزديك " ساخته " رضا مير كريمی " از ايران و " مرثيه برف " ، ساخته " جميل رستمی " از كشور عراق در اسكار حضور می‌يابند. اگرفيلم جديد مخملباف نيز به اسكاربرود، ركورد جالبی در تاريخ 77 ساله اين مراسم رقم خواهد خورد.

مخملباف خود می‌گويد: اين چهار زن كه در عين حال برای من يك زن هستند، در چهار مرحله مختلف، از تكامل مفهوم عشق در زندگی تجربی زنانه، شامل دوره معصوميت عاشقانه، دوره انتقام‌های عاشقانه، دوره غرقه شدن در مسائل جنسی و فراموشی عشق و دوران پختگی و غمگنانه و بازآفرينی عشق به سر می‌‏برند. مرد اما در هر يك از زن‌ها، مراحل مختلف پختگی يك زن را نمی بيند . او در هريك از زن‌ها عشق را می‌جويد ولی تنهايی را می‌يابد.

دلير نظير، مريم غايب اوا ، فرزانه بك نظراو، تهمينه ابراهيم اوا ، ملاحت عبداله اوا كه همگی تاجيك هستند ، در فيلم جديد مخملباف بازی می‌كنند.