پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

اخطار ديشب بوش به سوريه- به در گفته شد اما ديوار بايد بشنود!
سوريه قراراست، پيشمرگ جمهوری اسلامی بشود؟

 

اين كدام سلاح امريكائی است كه می‌تواند يكصدمتر زير زمين را درايران بشكافد و تاسيسات اتمی ايران را نابود كند؟ چنين سلاحی برای جهان ناشناخته نيست: بمباران اتمی!

در روزهای اخير، همراه با تفسيرهائی كه پيرامون فعاليت‌های هسته‌ای ايران در مطبوعات امريكا منتشر می‌شود، اين ادعا نيز مطرح شده است: تاسيسات اتمی ايران در عمق يكصدمتری زمين پنهان است و امريكا قصد از بين بردن آنها را دارد.

اين اخبار نگرانی آورتر ازآنست كه بتوان آن را جدی نگرفت. اين اخبار و تفسيرها جدی است و نشان از خواب‌های مرگ آلود برای ايران دارد. اينها مقدمه بمباران اتمی ايران است. شايد هنوز اين خطر را حاكميت ايران و مردم اروپا و امريكا جدی نگرفته باشند و مردم ايران نيز‌بی‌خبر و نسبت به آن ناباور باشند، اما تمام شواهد حكايت از همين فاجعه دارد.

خودكشی شب گذشته وزير كشور سوريه كه آشكارا درارتباط مستقيم است با ترور "رفيق حريری» خبر مهمی بود، اما پيام فوری بوش كه از راديو واشنگتن دی سی پخش شد اهميت آن را دو چندان كرد. بوش مستقيما از سوريه خواست در لبنان و عراق دخالت نكند زيرا در غير اينصورت بايد منتظر واكنش فوری و شديد امريكا باشد. آيا با حذف دولت سوريه در منطقه عملا حتی امكان سفر به كشورهای منطقه را نيز از رهبران ايران خواهند گرفت؟ رفتن سوريه و بستن دروازه‌های لبنان به روی ايران، يعنی تنگ تر شدن بازهم بيشتر جمهوری اسلامی.

اين اخبار كه از عراق پخش می‌شود جدی است:

دولت عراق مدعی اين نتيجه در يك نظرسنجی شده است: 70 در صد مردم عراق انفجارها و كشتارهای تروريستی دراين كشور را كار ايران می‌دانند.

درداخل كشور، بحران گرانی كه پيش بينی می‌شد فرا رسيد. درهمين شماره پيك نت در مطلبی كه از يك وبلاگ درباره "روزه داری» منتشر كرده ايم در باره خالی شدن فروشگاه‌ها می‌خوانيد. نويسنده مطلب اين امر را در ارتباط با ماه رمضان و سور چرانی‌های حاج آقاها ديده، اما چشم سياسی آن را نشانه موج ذخيره آذوقه و نگرانی از آينده می‌بيند!

سرداران يكی پس از ديگری استان‌ها را از استانداران دوران خاتمی تحويل می‌گيرند، اما مديريت بحران كه عملا در بخش تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت تشكيل شده و يا به آنجا منتقل شده، راه چاره را به گونه ديگری می‌داند و دولت جديد را نه تنها ماندگار نمی داند بلكه درحال رفتن می‌بيند. اين دسته گل بدرقه راه احمد جنتی پدر خوانده مجلس هفتم و دولت جديد نيز خواهد شد.

همين دولت كه فكر كرده گرانی با بخشنامه كنترل می‌شود، مهلت داده تا گرانی متوقف شود والا برخورد خواهد شد.

چه برخوردی؟ گرانی كه با اعدام و اوين كنترل نمی شود! برای اداره كشور هم به سردار و توپ و تانك احتياج نيست. دولت نظامی- امنيتی به همين دليل ساده به ضد امنيت ملی تبديل شده است.