پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


پرده بكارت
پشت پرده قرار است
قانونی و اجباری شود

 

از خبرهای داغ تر از اخبار هسته‌ای و اتمی هفته گذشته در محافل تهران، اين خبر خبرگزاری ايسنا بود:«آزمايش سلامت دختران و لزوم آموزش اجتماعی» . در خبر خبرگزاری ايسنا ، تلويحا به قانونی و اجباری شدن آزمايش سلامت پرده بكارت قبل از نشستن دختران بر سر سفره عقد اشاره شده بود. چنين قانونی قطعا بايد در مجلس تصويب شود و در شورای نگهبان تائيد. اگر هم مجلس و شورای نگهبان بر سر آن به توافق نرسيدند، ماده قانونی پرده بكارت می‌رود به مجمع تشخيص مصلحت نظام تا بالاخره بر سر آن همه به تفاهم برسند. همه می‌دانند كه فعلا يكی از فعاليت‌های جنبی و پردرآمد برخی مطلب‌ها و كلينيك‌ها ترميم همين پرده است و حالا با قانونی شدن و اجباری شدن آن، نان پرده دوزان در كلينيك‌ها حسابی روغنی می‌شود.