پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 بيت المال را
زيرنور شمع مرده می‌برند

به مناسبت هفته دفاع مقدس بنزهايی در سطح شهر اصفهان راه افتادند با عكس قربانيان جنگ و جملاتی از اين دست:

به پاس احترام به خون شهدا شمع بيت المال را خاموش كنيد!

ای كاش ما هم می‌توانستيم روی تاكسی‌های شهر بنويسم: برای ميلاد امام زمان ( عج ) بخاطر خون همان‌ها كه می‌گويند، اين چراغ‌های خير كننده را كمش كنيد. حتی اگر آقا بيايد هم نورش وسط اين نور چراغ‌ها ديده نمی شود. همه اين چراغ و نور بازی‌ها را بسيج مساجد دراصفهان راه انداخته بود. آن بنزهای توصيه كننده خاموش كردن شمع بيت المال هم مال همين بود. نكند كه همه اين بازی‌ها برای دزديدن بيت المال باشد؟!