پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 در تهران برگزار شد
محمد علی عموئی
تجليل از 60 سال
مبارزه سياسی درايران

روزنامه شرق نوشت،  طى مراسمى از ۶۰ سال فعاليت حزبى و سياسى «محمدعلى عمويى» قديمی ترين زندانی سياسی ايران تقدير شد. اين مراسم از طرف جمعى از دوستان عموئی تدارك ديده شده بود، كه طی آنپ لوح تقدير نيز به ايشان اهداء شد. روزنامه شرق نوشت كه در اين مراسم، پس از سخنرانی‌ها، سنت شعرخوانی نيز انجام شد.

عموئی بيش از 24 سال در زندان كودتای 28 مرداد ماند و در جمهوری اسلامی نيز از سال 1361 و بدنبال دستگيری گسترده رهبران و كادرهای حزب توده ايران بمدت 13 سال در زندان ماند. تاكنون چند بار ديگرانی اشاره به شكنجه‌های هولناك او در زندان جمهوری اسلامی كرده اند، اما خود او كه گفته می‌شود بصورت كتبی برای رهبران جمهوری اسلامی نوشته است با او و ديگر اعضای رهبری حزب توده ايران در زندان چه كردند، تنها يكی دو بار در مصاحبه‌های راديوئی و مطبوعاتی اشاره‌ای بسيار مختصر به اين شكنجه‌ها كرده است. عموئی زمانی كه در جمهوری اسلامی دستگير شد، دبير و عضو هيات سياسی كميته مركزی حزب توده ايران بود.