پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 رقيب رهبر
را می‌خواهند از چاه‌های
دوقلوی جمكران در آورند

در اين روزها كه امام زمان در بورس سياسی است، امام جماعت «مسجد مقدس آدينه» بنام حاج آقا "محمد رضی حجتی» (البته روحانی است) هم گفته اگر يكباره و در تمام مساجد و همزمان با مساجد سيمای جمهوری اسلامی يكباره و هم زمان برای آمدن امام زمان دعا كنند، حضرتش ظهور خواهد كرد. او يك اعلاميه هم در همين مورد داده و گفته است اگر دراينصورت امام زمان ظهور نكرد من و توزيع‌كنندگان اعلاميه‌های ظهور حضرت را اعدام كنيد!

اين امام جماعت كه ظاهرا قصد رقيب تراشی برای رهبر را داشته گفته است: تمام مطالب چاپ شده در اعلاميه و بروشوری كه داده ام به استناد فرمايشات مولايمان حضرت مهدي(عج) و معصومين(ع) و حضرت امام(ره) بوده و هيچ نظريه شخصی و گروهی مطرح نبوده، بلكه به صراحت عرض می‌كنيم كه همه مطالب چاپ شده با عنايت خاص و نظر مبارك قطب و جان عالم امكان حضرت مهدي(عج) صورت گرفته است و اگر می‌خواهيد متوجه اين عنايت بشويد، همان طور كه در اعلاميه ذكر شده، يك روز توسط مراجع عاليقدر عظام ـ حفظهم الله تعالی عليهم ـ جهت دعای عمومی و فراگير در تمامی مساجد و مصلی‌ها بالاخص مسجد مقدس جمكران با تبليغات همه رسانه‌های خبری صورت گيرد و اگر مولايمان در فردای آن روز ظهور نكردند، اينجانب امام جماعت مسجد و تمامی توزيع‌كنندگان اين اعلاميه را به عنوان ايجاد بدعت در جامعه و نسبت دادن اين اعلاميه به آقا امام زمان(عج) به اعدام محكوم نماييد و حقانيت ما در عمل و در آينده حتما ثابت خواهد شد.
به اميد فرج عاجل مولايمان (صلوات‌الله‌‌عليه)

خادم المهدي(عج) – امام جماعت مسجد مقدس آدينه

محمد رضی حجتی 26/6/84».