پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

دو تا چشم بسته

با صدای سيمين قديری

 

 
 

 

 


وقت خوب
 مصائب در كنار
احمدرضا احمدی می‌گذرد

 

ناصر صفاريان فيلمی ساخته از زندگی احمد رضا احمدي(شاعرمعاصر) ايران. "وقت خوب مصائب" نام فيلم است. صفاريان مستند سازی است، كه پيشتر مستند فروغ فرخ زاد را از او ديده ايم.

احمدرضا احمدی، شاعر گوشت تلخی است، چنان كه گاه تحمل پذير نبود. او در 20 سالگی اولين دفتر شعر خود را منتشر كرد و خيلی زود اهل شعر ايران پذيرفتند كه به جرگه آنها شاعری پيوسته كه پرواز ذهنی اش بسيار بلند است. كيارستمی مدتی با احمدرضا احمدی در يك شركت تبلغاتی كار می‌كرد. می‌گويد: اثار احمدی را دوست دارم، هميشه شاعر است، حتی زمانی كه سرگرم خريد مواد غذايی برای خانه اش است!

رخشان بنی اعتماد "بانوی ارديبهشت" را باصدای احمدرضا احمدی آغاز كرد.

آيدين آغداشلو گهگاه منتقد شعر او بوده است، البته برای آنكه آب رابطه گل آلود نشود، انتقاد از احمدی را تا مدت ها با نام مستعار خطيبی امضاء می‌كرده است! خود احمدرضا احمدی می‌گويد كه تا مدتها نميدانسته خطيبی همان آغداشلوست و به همين دليل بارها در ميان اين و آن، بد و بيراهی بار خطيبی كرده است.

احمدرضا احمدی برای اولين بار درفيلم پستچی كيميايی ظاهر شد. جوانی خوش قد و بالا كه از فرنگ آمده بود و  تصميم داشت يك گاوداری را به خوك داری تبديل كند. او در صحنه هايی در فيلم رگبار نيز ظاهر شد. دوستانش می‌گويد كه طنز تلخ را ازمادرش به ارث برده است. سالها پيش از كرمان كوچ كرده اما هنوز لهجه شيرين و مهربان كرمانی را حفظ كرده است. اجداد او، مثل اجداد همه ماها رزتشتی بود، اما از آن زرتشتی ها كه از يزد به كرمان كوچ كردند. به طنز و اشاره از رعب و وحشت اسلام مهاجمی كه به ايران رسيده بود می‌گويد: بعد از آن كوچ، همه اجدادم فقط مسلمان نشدند، بلكه روحانی هم شدند.

با رضا كيانی درمنزل ديدار داشت. ليوان آب را كه برايش آوردند گفت: آب تهران مثل شامپاين شده، بايد گذاشت ته نشست شود.

اين هم از خنده روزگار است كه احمد رضا احمدی تلخ گوشت و تند زبان بيماری قند گرفته! چنان كه به قلبش هم زده. می‌گويد: مرگ كه ترس ندارد، تيتراژ مرگ را كه می‌بينم می‌ترسم! عاشق چای با قند است. می‌گويد: قند زيرنويس چای است.

نخستين بار همسرش را در محل كارش ملاقات كرد. اوائل انقلاب 57. روز آشنائی به هم دست می‌دهند. يعنی دست همديگر را می‌فشارند و ابراز خرسندی می‌كنند از اينكه با هم آشنا شده اند. خانم كمی می‌ترسد از اينكه به يك مرد دست داده است. احمد رضا فورا می‌گويد، خانم! من قصد عروسی دارم! البته خطبه عقد سال 59 خوانده می‌شود.

خودش ميگويد، اخوان ثالث شعرهايش رادوست نداشت، چرا كه تابع سبك نيمائی نبود. از نوآوران شعرسفيد است. اولين آثار او دركتاب هفته منتشر شد. ماهنامه ارزنده ای كه سردبيرش علی اصغرحاج سيد جوادی بود و از يادگارهای موسسه كيهان در تاريخ مطبوعات ايران.

برای كودكان داستان هائی نوشته است . ازجمله كتابی كه نسخه ای از آن نزد داوررشيدی و كيارستمی آن را نقاشی كرده است. البته اين كتاب هرگز منتشر نشد، زيرا شاه به يك جمله در پايان كتاب حساس شده بود. احمدرضا احمدی می‌گويد: می‌دانيد كه شاه خيلی حساس بود!

بعضی از اشعار احمدرضا احمدی دركانون پرورش فكری كودكان با صدای "سيمين قديری” ضبط شده و به يادگار مانده است. اتفاقا موزسيقی پايانی فيلم ناصر صفاريان نيز با صدای سيمين قديری است. می‌گويد: دوران عاشقی به سر آمده و دفترعشق پر شده، حالا فصل گشودن دفتر مرگ است! و اين مضمون خيلی از كارهای جديد اوست. آخرين كاراو " يك لحظه ديرياب دربرف و باران يافت شد" نام دارد.

در اين مستند آيدين آغداشلو، فرح اصولی، عزت الله انتظامی، مجيد انتظامی، رخشان بنی اعتماد، شهره حيدری، حسين خسروجردی، خسرو خورشيدی، داود رشيدی، عمران صلاحی، ژاله علو، عزت الله فولادوند، هوشنگ كامكار، عباس كيارستمی، مسعود كيميايی و مسعود معصومی حضور دارند. فيلم در 60 دقيقه تهيه شده است.

فيلم "وقت خوب" را در خانه هنرمندان ديدم. با حضور كارگردان و دختر احمدرضا احمدی. چه خوب، كه "از پس امروز بَِود فردائی”!

 

دو تاچشم بسته
آهنگ:  فريبرز لاچينی
صدا: سيمين قديری
شاعر: احمدرضا احمدی

 

دو چشم بسته من رو

صدای خسته من رو

كسی باور نداره

كسی باور نداره

من از فصل زمستونم

من از سرما و بارونم

كسی باور نداره

كسی باور نداره

خونه بارون می‌گيره

دل من جون می‌گيره

همه اينها قصه بود

كسی باور نداره

 

( سيمين قديری ساكن تهران است و تاكنون چند كنسرت برای بانوان در تالار وحدت كه همان تالار رودكی قديمی باشد اجرا كرده است.)