پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 
 
 

 

 


حجاريان:
راست سنتی و انتقالی منتقدان دولت جديد خواهند بود

 

سعيد حجاريان، در گفتگوی كوتاهی با خبرگزاری ايسنا گفت: مهمترين منتقدان دولت در كوتاه مدت بخشی از راست سنتی خواهند بود و بخشی از راست انتقالی (محافظه كاران جديد) اين منتقدان را همراهی خواهند كرد. منتقدان دولت فعلا چنگال و منقار نشان می‌دهند.

حجاريان همچنين با اشاره به خبری كه يكی از روزنامه‌ها( ظاهرا كيهان شريعتمداری) به نقل از وی درج كرده بود، اظهار داشت: در خبر اين روزنامه عنوان شده است كه من با خبرنگار پيك نت مصاحبه كرده ام، در حالی كه آن‌چه در سايت پيك نت به نقل از من عنوان شده بود گوشه‌هايی از مصاحبه‌ای است كه خبرنگار روزنامه‌ ايران در خصوص آقای خاتمی و برای درج در ويژه نامه‌ مربوط به آقای خاتمی در پايان دوره‌ ايشان از من گرفته بود. (آنچه عنوان شده، به نقل از روزنامه ايران در پيك نت منتشر شده كه در پايان مصاحبه نيز منبع خبر ذكر شده است)