پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

 

 

 


سلوچ
جای خالی رمان ايرانی
را در فرنگ پر كرد

رُمان "جاى خالى سلوچ" نوشته محمود دولت آبادى كه كار برگرداندن آن به زبان فرانسه به پايان رسيده، بزودی در پاريس منتشر خواهد شد. اين رمان پيشتر به زبان آلمانی سوئدی ترجمه و منتشر شده است.

اين كتاب در سال ۵۸ درايران منتشر شد و تاكنون 9 بار تجديد چاپ شده است.

ترجمه رُمان «كليدر» از فارسی به آلمانی نيز مراحل پايانی خود را طی می‌كند. تاكنون دو جلد اين رُمان در سوئيس منتشر شده كه به چاپ سوم رسيده است. دوره كامل كليدر در سال 64 درايران منتشر شد. چاپ رسيد و دوره كامل آن شامل ۱۰ جلد در سال ۶۴ منتشر شد.

داستان های كوتاه «گا واره بان» و «پاى گلدسته» دولت آبادی نيز سه سال پيش در فرانسه منتشر شد. دولت آبادى اين روزها روى شاهنامه كار می‌كند و قرار است در فصلنامه گوهران نيز قسمت هاى منتخبى از تفسير تاريخ طبرى را كه به قصه حضرت يوسف(ع) مربوط مى شود، به عنوان نثر داستانى كلاسيك منتشر كند.