پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


پايان فستيوال جوانان درونزوئلا
ديدار17 هزار جوان از 144 كشور جهان
نسل جوان جهان
آينده می‌خواهد

شانزدهمين فستيوال جهانی جوانان و دانشجويان در كاراركاس، پايتخت ونزوئلا ، پايان يافت. بيش از 17000 جوان، به نمايندگی از 144 كشور جهان، طی هشت روز ديدگاه ها و آمال خود را برای ساختن جهانی آزاد از سرمايه داری با يكديگر در ميان گذاشتند. شركت كنندگان در جشنواره، كاراكاس را با اين يقين ترك كردند كه تجربه و دستاوردهای مباحثات خود را همچنان ادامه خواهند داد. از جمله حوادث روزهای آخر جشنواره حضور "اوو مورالس" رهبر چپ‌گرايان بوليوی و شانس نخست رياست جمهوری آينده اين كشور در جمع جوانان و دانشجويان بود. برخی مشكلات تداركاتی در روزهای آخر نيز پيش آمد كه ناشی از هجوم چشمگير جوانان به ونزوئلا بيش از پيش بينی های اوليه بود.

يك دانشجوی آرژانتينی به خبرنگار روزنامه اومانيته گفت: "اين جشنواره بدليل تنوع وسيع شركت كنندگان و سازمان ها برای من بسيار جالب بود. همه اماده گفتگو و تبادل نظر بودند. من سرانجام احساس كردم كه ما گروه بزرگی از دوستان يكديگر هستيم زيرا می‌توانيم همديگر را بفهميم."  

ويژگی جشنواره امسال حضور طيف وسيعی از معتقدان به عقايد سياسی مختلف از ماركسيست‌ها گرفته تا پيروان مذاهب، از سنديكاليست ها تا نمايندگان جنبش های دانشجويی و از سوسيال دمكراتها تا كمونيستها در آن بود. همه اين عقايد در جشنواره در احترام به يكديگر و با هدف يافتن آلترناتيو و جايگزينی برای سرمايه داری شركت داشتند و ديدگاه های خود را مطرح می‌كردند.


در جشنواره "كاراكاس 2005" تمام مسايل مربوط به تمدن انسانی مثل محيط زيست، اشتغال ، تعليم و تربيت ، علوم ، فرهنگ ، تبعيض نژادی ، قومی و جنسی ، وضعيت سربازان جوان مورد بحث قرار گرفت. صلح و ويرانی های ناشی از جنگ البته جايگاهی مركزی داشت.

اوج جشنواره برگزاری يك دادگاه ضدامپرياليستی بود كه "خوزه ونسان رانجل" معاون رييس‌جمهور ونزوئلا مسئول آن بود. در جريان اين دادگاه ضدامپرياليستی حدود 160 ادعانامه از سوی نمايندگان برعليه نظام سرمايه داری ارائه شد؛ از جمله در مورد غارت منابع طبيعی، استثمار انسانی، اشغال نظامی عراق، نقض حقوق بشر و غيره. هوگو چاوز رييس جمهور ونزوئلا نيز بطور نمادين بعنوان شاكی در اين دادگاه حضور داشت.

همانطور كه معلوم بود آمريكای لاتين در اين جشنواره حضوری چشمگير داشت. قاره‌ای كه اكنون به سمبل مقاومت در برابر نئوليبراليسم تبديل شده است. يك نماينده كلمبيايی گفت: در كشور ما "هوا" تنها چيزيست كه هنوز خصوصی سازی نشده. به همين دليل اين قاره متقابلا اكنون به ميدان تجربه‌های جنبش های اجتماعی مردمی و تجربيات سياسی يافتن آلترناتيو سرمايه داری تبديل شده است. شركت كنندگان جشنواره همچنين توانستند اوضاع ونزوئلا و روند انقلاب بوليواری در اين كشور را از نزديك دنبال كنند. آنان همچنين با برنامه "اموزش و بهداشت برای همه" آشنا شدند و در طی جشنواره با حضور در "باريوس" ها يا محله های فقير نشين كاراكاس، توانستند از واقعيت تضاد فقر و ثروت در اين كشور غنی نفتی درك روشنتری بدست اورند.

شانزدهمين جشنواره جهانی جوانان و دانشجويان در كاركاس پايان يافت اما رييس فدراسيون جهانی جوانان دمكرات و برگزار كننده اين جشنواره اعلام كرد كه اين فدراسيون در نشست فوق‌العاده سازمان ملل متحد برای جوانان در ماه اكتبر و سپس چهارمين نشست جوانان يونسكو شركت خواهد كرد. همچنين رييس جمهور ونزوئلا اعلام كرد كه دفتر منطقه ای اين فدراسيون در ونزوئلا به‌زودی گشايش خواهد يافت.

و اما مسن ترين شركت كننده جشنواره امسال"آلفرد استريچ" هشتاد و چهار ساله و عضو هيئت نمايندگی فرانسه بود كه خود در سه نخستين جشنواره جهانی جوانان شركت داشته است. او جوانان را به ادامه جشنواره اين بار در پاريس و در جشن روزنامه اومانيته دعوت كرد.

 

اوو مورالس رهبر اپوزيسيون بوليوی
در جشنواره جوانان كاركاس