پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


كارهای جديد مخملباف
همه ملت ها
در سينمای او جا دارند

محسن مخملباف كارگردان سينمای ايران كه از بيشكك پايتخت قزاقستان ديدن كرده است، ظاهرا خود را آماده ساختن فيلمی دراين ديار می‌كند.او تاكنون در شش كشور خارجی فيلم ساخته و قرقيزستان هفتمين انتخاب بين المللی او خواهد بود. جديد ترين ساخته مخملباف با عنوان فلسفه وجنسيت نيز قرار است در جشنواره مونترال به نمايش در آيد .

"سرد تر" را نيز سال گذشته در مناطق روستائی هندوستان فيلمبردار كرد. پيش تر فيلم "آتش" را در هندوستان ساخت كه فقط يك مرد و زن ايرانی درآن حضورداشتند و بقيه بازيگران هندی بودند. اين فيلم توليد مشترك خانه فيلم مخملباف و يك كمپانی فرانسوی هندی بود.

فيلمبرداری "عشق های دوشنبه" نيز سال گذشته در تاجيكستان به پايان رسيد. در اين فيلم از دخترو پسر نوجوان و نابينای فيلم "سكوت" استفاده شده است. "دلير نظير" خواننده مشهور تاجيكی نيزاين فيلم بازی كرده است.

فيلم سينمايی "عشق های دوشنبه" به زبان فارسی با گويش تاجيكی ساخته شده و موسيقی آن را محمد رضا درويشی ساخته است .