پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


مرگ
پنجه درجان گنجی
انداخته
فكری كنيد!

 

جمعی از فعالان و ستمديدگان سياسی- مطبوعاتی كشور طی نامه ای به خاتمی، كروبی، هاشمی رفسنجانی، ميرحسين موسوی و معين كه در آستانه هفتادمين روز اعتصاب غذای گنجی منتشر شد از آنها خواستند تا راه حلی برای نجات گنجی از مرگ اعتراضی جلوگيری كرده و برای اين اعتصاب راه حلی بيابند.


متن كانل نامه اين عده با اسامی آنها :

بی‌ترديد حضرات آقايان مستحضريد،‌ مدتی است اعتصاب غذا و بيماری آقای اكبر گنجی روزنامه‌نگار، نگرانی‌های شديد خانواده و علاقمندان به سلامتی ايشان را برانگيخته است. از ديگر سو، قطع ملاقات همسر، مادر و فرزندان آقای گنجی با ايشان، برای بيش از 15 روز و بی‌اطلاعی از وضعيت پزشكی وی، پريشانی و اضطراب خانواده دل نگران آقای گنجی را دو چندان كرده است. اين در حاليست كه خانواده و دوستان ايشان اصرار دارند تا به هر نحو به اعتصاب غذايشان پايان دهند و زمينه همكاری وی با پزشكان را هر چه زودتر فراهم سازند. ليكن در اين شرايط و با عدم امكان هرگونه ملاقات با ايشان، تلاشی در اين جهت ميسر نيست. از اين رو با توجه به گذشت نزديك به 70 روز از اعتصاب غذای آقای گنجی، برای اجتناب از وقوع حوادثی غيرقابل جبران در شرايط خطير كنونی كشور، تدبير جمعی و عزمی جدی نياز است تا اين مسأله خدای ناكرده سرانجامی ناگوار نيابد.
ما امضا كنندگان اين نامه،‌ نظر به ضرورت اقدام عاجل در ارتباط با حل مساله اكبر گنجی، از آقايان كه همواره مورد وثوق نيروهای سياسی و پيش گام در رفع و دفع معضلاتی اين چنين بوده‌اند، صميمانه درخواست می‌كنيم كه با حضور خويش برای خروج از اين وضعيت تدبيری بيانديشند. يقين داريم كه پيگيری دغدغه‌های يك خانواده منتظر را، صرفنظر از هر امر ديگری، همچون ما وظيفه‌ای شرعی، انسانی و اخلاقی می‌دانيد.
اميدواريم با تلاشی همه جانبه، خانواده‌ای را از نگرانی و روزنامه‌نگاری را از راهی بی‌بازگشت به جمع ما بازگردانيد تا مقدمات حل عقلانی مساله آقای گنجی و پايان اعتصاب غذای وی فراهم شود.

و من ا... التوفيق

1. آقاجری زهره2. آقاجری هاشم3. آقايی ساسان4. ابراهيم بای سلامی ايمان5. ابراهيم بای سلامی غلام حيدر6. ابطحی احسان7. ابطحی محمدعلي8. ابولفتحی هوتن9. احمدی امويی بهمن10. ارغنده پور كريم11.اسلامی يدالله
12.
افتخاری راد امير هوشنگ 13. اكبری آزاده14. الله بداشتی سعيد15. امانی شهربانو16.اميرشاهی فرنوش 17. بارسقيان سرگه18. باروتی هاشم19. بزرگيان امين20. بسته نگار مهدي21. بنی‌يعقوب ژيلا22. پايا حسين23. پايا علي24. پناه فرهاد بهمن25. پيش‌بين جعفر26. تاجرنيا علي27. تاج‌زاده مصطفي28.تاجيك مهدی 29. تكفلی احمد30. توفيقی جعفر31. توكلی مجيد 32. تهرانی رضا33. جلالی رضا34. جلالی زاده جلال35. جلايی پور حميدرضا36. حجاريان سعيد37. حسن نيا آرش38. حسنوند بهمن 39. حقيقت‌جو فاطمه40. حكمت علي41.حيدری هادی 42. خاتمی رضا43. خالقی رويا44. خانيكی هادي45. خليلی اردكانی محمدحسين46. دشتبانی داوود47.دهقان علی 48. دهقان قاسم49. ديهيمی خشايار 50. رئيسی عليرضا 51. رحمانيان محمد52. رمضان زاده عبدالله 53. رمضانی يگانه بنفشه54. رهبر محمد55. زاهد فياض56. زعيم زاده مهدي57. سالك سجاد58. سام گيس بنفشه59. ستوده معصومه60. سرخی اميد61. سعدايی محمدعلی 62. سفيری مسعود63. سياسی راد علی 64. سيدآبادی علی اصغر65. شاكر عليرضا66. شريعتی سعيد 67. شريفی رضا68. شمس الواعظين ماشاءالله 69. شمس جواد70. شمس سعيد71. شيرزاد احمد72. صالحی آرش73. صداقت حميد74. صدری احمد75. صدری محمود76. عابدی كريم 77. عباسی محمد78. عرب سرخی فيض الله 79. عسگری محمدعلی 80. عطريان‌فر محمد 81. عموزاده خليلی فريدون82. فاتح نيما83. فتوره چی نادر84. فراهانی مجيد85. فغفوری گيسو 86. قابل احمد87. قابل هادي88. قدرخان ثمانه89. قديانی ابوالفضل90. قوانلو قاجار مصطفی 91. قوچانی محمد92. كوشا عباس93. كامبوزيا جعفر94. كديور جميله95. كديور محسن96. كلهری زهرا 97. كولايی الهه98. كيانوش راد محمد99. ماشينی فريده100. متقی سيدحميد101. مجردی زهرا102.محتشمی‌پور فخرالسادات103. محمدی داوود104. مدرسی فريد105. مزروعی حنيف106. مزروعی رجبعلي107. مصوری منش اكرم 108. معتمدی ابوذر109. منتجبی اكبر110. منصوريان نيلوفر111. موسوی خوئينی علی اكبر112. موسوی سيدطاهر
113.
مهاجرانی عطاءالله114. مهرگان كيوان115. ميدری احمد116. ميرفتاحي فخرالسادات 117. ناعمه مرتضی 118. نعمتی رامين 119. نعيمی پور محمد 120. نوروزی كامبيز121. هدايتی سيدهاشم122. يوسفيان رضا