پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 


 

 

با اين اصل، هيچ كپی برابری نمی‌ كند
سرگذشت يك ترانه
3 يار دبستانی
با صدای
فريدون فروغی

 

 
   

"از فرياد تا ترور" نام ِ فيلمی‌ست كه منصور تهرانی در سال 1359 به روی پرده‌ی سينما برد.

سه يار دبستانی، "حسين"، "داوود" و "رضا" پس از پانزده‌سال يكديگر را می‌جويند. حسين با اعتياد از دست رفته است. داوود راننده‌ی رئيس دادرسی ارتش است و رضا در يك گروه چريكی ماموريت پيدا كرده كه رئيس دادرسی ارتش را ترور كند.

حسين در جوی بدون آب خيابان جمشيد می‌ميرد. داوود نيز در جريان عمليات تروری كه رضا مامورش است، در می‌گذرد و رضا پس از ترور، زخمی و با تنی رنجور از راه آب خيابان خود را نجات می‌دهد و به مسيری می‌رود كه بايستی ادامه پيدا كند.

فيلم در آن دوران چند روز بيش‌تر روی پرده نماند و برای جبران ضرر در انديشه‌ی پخش ِ ترانه‌ی  فيلم افتادند. نوار نيز پروانه‌ی پخش نگرفت. ناچار به جای  خواننده‌ی بنيادين فيلم، خواننده‌ای ديگری ترانه را ‌خواند و كاست پخش ‌شد.

خواننده‌ اصلی در فيلم فريدون فروغی بود و خواننده‌ی كاست، جمشيد جم. آن‌چه امروز از صدا و سيما پخش می‌شود صدای جمشيد جم است كه چندی پيش در گفت‌وگويی خود را خواننده‌ی بنيادين ترانه معرفی كرد.

 (ترانه ها در وبلاگ پالايش زبان فارسي)