پيک هفته

   
 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته

 

 


 

 
 

 

 

 


داستان های كوتاه
از
نويسندگان كرد

"داستان های كوتاه از نويسندگان معاصر كرد" با گرد آوری و ترجمه "علی اشرف درويشيان" توسط نشر "چشمه" روانه بازار كتاب شد. فضای داستان‌‏های كردي, فضايی آغشته به سركوب, ديكتاتوري, شكنجه و زندان و عشق های ناكام‌‏ است. در اين مجموعه، مقاله‌‏ای پيرامون فرهنگ و ادبيات كردی , داستان‌‏هايی از "حسن قزلجی” , "حسين عارف", "محمد فريق حسن", "طاهر صالح سعيد"," رئوف بيگرد", "احمد محمد اسماعيل", "رئوف حسن", "احمد سيد علی بزرنجی”, "جليل كاكه ويس", "محمد مكری”, "احلام منصور علی”, "شيرزاد حسن", "صلاح عمر", "نجيبه احمد", "شيرين كمال احمد"," ناصر وحيدی” , "فرهاد پيربال", "عطا نهايی”, "آزاد برزنجی”, "يوسف عزالدين", "سارا افراسياب", "يسامند هادی” و "اسكندر جلال"در 318 صفحه گردآوری شده است.