پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 

 


 


سينمای ايران
در
مكزيك

سه فيلم پويانمايی ايران در دهمين جشنواره بين المللی فيلم "سين پارانينو" در مكزيك نمايش داده می‌‏شود.
 روابط عمومی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
اعلام كرد، كه اين جشنواره غير رقابتی ويژه فيلم‌‏های پويا نمايی تا روز 23 مرداد در مكزيك ادامه دارد.
در دهمين دوره اين جشنواره فيلم‌‏های” ماه بود و روباه" به كارگردانی” بابك نظری” ،" پياده رو" به كارگردانی” فرشيد شفيعی” و "بهادر" به كارگردانی "عبداالله عليمراد" به نمايش
درآمد.