پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 
 

 

 


بزرگداشت
نادر ابراهيمی
آتش بدون دود
هنوز خاكستر نشده

 

نادر ابراهيمی بيمار است و خانه نشين. نويسنده و فيملساز برجسته ايرانی كه سينمای ايران از جمله، مديون پيشكسوتانی از تبار اوست.

شاگردانش درايران در تدارك بزرگداشت او هستند و بنيادی را برای اين بزرگداشت تشكيل داده اند. بسيار از شاگردان و همكاران و ياران ابراهيمی مقالات و نظرات خود را همراه با خاطرات خويش از ابراهيمی برای اين بنياد ارسال داشته اند. قرار است دو ميزگرد تخصصی با عنوان مصور سازی كتاب‌‏های كودك و نوجوان و بررسی آثار سينمايی ابراهيمی نيز برگزار شود. "آتش بدون دود"، هنوز خاكستر نشده است. نشانی دفتر همايش "نادر ابراهيمی”، خيابان مفتح جنوبی، خيابان سميه غربی، كوچه پروانه، شماره 46 انجمن نويسندگان كودك و نوجوان است.