پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

انتشار نامه‌ها
جلال احمد و سمين دانشور
به يكديگر

 
   

قرار است نامه‌هاى جلال آل احمد به سيمين دانشور منتشر شود. سيمين دانشور گفته است:

اين نامه‌ها همگى در جواب يادداشت‌هايى است كه من در طول سفرها و جدايى‌ها براى جلال نوشته ام. براى چاپ آنها دو دل بودم. اما وقتى نامه‌هاى من به جلال با استقبال روبرو شد، تصميم گرفتم پاسخ‌هاى او را هم به چاپ بسپارم.

دانشور افزود: «اين نامه‌ها از سال‌ها پيش نزد زنده ياد گلشيرى امانت مانده بود. او قبل از مرگش از من خواست اين نامه‌ها را منتشر كنم. چندى پيش فرزانه طاهرى نامه‌ها را براى من آورد و من هم براى انتشار به نشر نيلوفر سپردم. به هر حال آن روزى كه اين نامه‌ها نوشته مى شد، جلال در فكر چاپ آنها نبود. اما فضاى آنها و ساختارشان شبيه به داستان‌ها و قلم خود اوست. سعى كرده ام امانتدارى را تمام و كمال رعايت كنم و همان طور كه متن نامه‌هاى خودم را كامل و بى هيچ كاستى چاپ كردم، در مورد نامه‌هاى جلال هم اين امر را رعايت كنم. متأسفانه اولين نامه جلال را پيدا نكردم، از طرفى آن روزها پست زياد دقيق نبود و جواب‌هاى ما دقيقاً در جواب نامه فرستاده شده نوشته نشده است. يك وقت بعد از سه نامه او، من يك جواب فرستاده ام و گاهى هم برعكس. نامه‌هاى خودم را شبيه به سفرنامه چاپ كردم كه در مورد نامه‌هاى آل احمد هم طبق اين اصل پيش رفتم.
خانم دانشور درباره آثار در دست چاپ خود نيز مى گويد:

چندين كار نيمه كاره دارم كه دلم می‌خواهد هرچه زودتر به آنها سر و سامان بدهم. نزديك به چهار داستان كوتاه هم دارم كه احتمالاً بعد از ويرايش نهايى براى انتشار آماده شان مى كنم. همين كه كتاب‌هايم تجديد چاپ مى شود، سبب دلگرمى و دست به قلم شدنم مى شود. شنيده ام كه جزيره سرگردانى و سووشون دوباره تجديد چاپ مى شود. شايد اگر فرصتى باقى بود، يك ويرايش جديد هم روى اين كتاب‌هايم انجام دادم