پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 
 

 

 

 

 


خاتمی تاپايان، زير بار سياست اتمی رهبر نرفت


 

ديدار و مذاكرات پر اختلاف رهبر با سه رئيس جمهور و نخست وزير دوران جنگ (خاتمی،‌هاشمی، ميرحسين موسوی و احمدی نژاد) كه درگرماگرم رفتن خاتمی و آمدن احمدی نژاد و اخبار مربوط به اعتصاب غذای اكبر گنجی انجام شد در مطبوعات ايران انعكاسی برجسته‌ای نيافت. حتی زمانی كه آقا محمدی سخنگوی شورای عالی امنيت ملی نيز آن را در يك مصاحبه خبری با خبرگزاری ايسنا تائيد كرد. فرامينی كه از هر سو برای درج يا عدم درج اخبار به مطبوعات می‌رسد می‌تواند دليل اين غيبت خبری باشد. تكليف صدا و سيمای تحت كنترل بيت رهبری نيز كه معلوم است.

آن ديدار، همانطور كه نوشتيم اگر با تفاهم پايان يافته بود، راه اندازی تاسيسات اتمی اصفهان و از سر گيری غنی سازی اورانيوم می‌توانست با يك بيانيه مشترك همراه شود. آقامحمدی در مصاحبه با ايسنا آشكارا دروغ گفت، آنجا كه با اشاره به ديدار ياد شده گفت درباره مسائل اتمی ميان سران نظام تفاهم و وحدت نظر وجود دارد.

يك هفته پس از آن ديدار ناكام، شكرالله عطارزاده، كه از بوشهر به مجلس فرمايشی برده شده، هنگام موضع گيری در باره هشدار نامه سران سه كشور اروپائی به ايران در باره راه اندازی تاسيسات اتمی اصفهان به خبرگزاری ايلنا گفت:

احمدی‌‏نژاد در روزهای ابتدای كار خود باپرونده‌‏ای مواجه شده است كه هم وقت دولت جديد را می‌‏گيرد و هم ايجاد چالش می‌‏كند.

دولت احمدی‌‏نژاد در اين شرايط بايد مذاكره در مورد تعليق غنی‌‏سازی را در پيش بگيرد و پيش شرط‌‏های خود را در قالب خواسته‌‏ها به سه كشور اروپايی اعلام كند.  با توجه به نزديك شدن به زمان سفر احمدی‌‏نژاد به سازمان ملل بايد با تعويق راه اندازی تاسيسات اصفهان اين فرصت را برای رئيس‌‏جمهور جديد ايجاد كنيم تا با مقامات بلندپايه كشورهای اروپايی و اعضای ثابت شورای امنيت رايزنی لازم را داشته باشد.

در تاسيسات هسته‌‏ای اصفهان كار چندان مهمی انجام نمی‌‏شود، بلكه كار اصلی ما در تاسيسات نطنز است اما تبليغات را روی اصفهان متمركز كرده‌‏اند.

آخرين بخش از سخنان عطار زاده، اشاره به ناكامی در همان جلسه‌ای دارد كه در بالا گفتيم. يعنی كوشش براين بود كه راه اندازی اتمی اصفهان و نطنز پيش از آغاز به كار احمدی نژاد بنام آن جلسه اعلام شود. عطار زاده گفت:

دولت خاتمی تمام تلاش خود را به كار گرفت تا مسووليت آغاز غنی‌‏سازی اورانيوم را بر عهده نگيرد و از انجام اين كار شانه خالی‌‏كرد.