پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


زن‌ها بشنوند و ببينند، اما مردها صدايشان را هم نشنوند!
جشنواره موسيقی اختصاصی بانوان
خاطره پروانه
پری زنگنه

 

هفتمين جشنواره موسيقی بانوان،‌بی‌سر و صدا برگزار شد. در آخرين روز اين جشنواره |پری زنگنه" و " خاطره پروانه" برنامه اجرا كردند. پری زنگنه را گروه" پری رخ" همراهی كرد و خاطره پروانه را گروه "ياران".


در گروه" پری رخ" نازلی بخشايشی (پيانو)، فرناز اسدی، شراره كريمی، هرانوش طالب زاده، سحر بهادری، ژيلا رحيمی، ژيلا قوانينی، آزاده شريفی و نوا شمسايی حضور دارند و در پری زنگنه به همراه ساز آنها ترانه‌های فراموش نشدنی گل سايه كمه، شكار آهو، توبيو، بارون بارون، دختر بوير احمدی، عزيز جون، دی بلال و رشيد خان را اجرا كرد.

گروه موسيقی" ياران" را نيز " افليا پرتو" سرپرستی می‌كند. دراين گروه نيز " نوشين عقيقی" دف  می‌زند و خاطره پروانه قطعات؛ "زندگی" را با رنگ ماهورخواند و سپس آرزوها ، كعبه دلها، بهار من گذشته ، شرح فراق ، قصه دل، رنگ اصفهان و سرود ميهن را اجرا كرد.

اين دو اجرا، اختتاميه اين جشنواره بود. خاطره پروانه كار خود را با اركستر بزرگ تلويزيون ملی ايران در سالهای پيش از انقلاب شروع كرد و پری زنگنه يادمانده سالهای اوج شكوفائی موسيقی ايران در سالهای پيش از انقلاب است. آنها اكنون تنها اجازه دارند‌بی‌سر و صدا در كنسرت‌هائی برنامه اجرا كنند كه ويژه بانوان است و مردان را در آن راهی نيست، چرا كه صدای زن نبايد به گوش مرد برسد.

بگيريد و برويد جلو تا برسيد به حاشيه خيابان‌های تهران و كنار هتل‌های پرمشتری دوبی تا برسيد به محصول نرسيدن صدای زن به مرد!!