پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 

 
 

 

 


كريم امامی
از نسلی كه به آن ظلم شد

"كريم امامی" نويسنده و مترجم توانای ايران، در سن ٧٤ سالگی در تهران ، چشم بر جهان فروبست.

كريم امامی در سالهای اخير گرفتار بيماری مهلك سرطان شده بود و آخرين اثری كه در دست داشت ترجمه اشعار سهراب سپهری از فارسی به انگليسی بود، با نام "تا شقايق هست". "ايرانيان درميان انگليسي‌ها" و داستان‌های كوتاه "شرلوك هولمز" از آثار كريم امامی است، همچنان ترجمه انگليسی اشعار فروغ  و خيام  وهمچنين ترجمه فارسی به انگليسی "پيشگامان نقاشی معاصر ايران" اثر جواد مجابی از يادگارهای اوست. او در سال‌های اخير درحال تدوين فرهنگنامه انگليسی به فارسی بود. همچنين كتاب " از پست و بلند ترجمه" كه راهنمای مترجمين برای كار ترجمه است نيز از ديگر يادمانده های اوست. اين كتاب مجموعه ايست از مقالاتی كه وی درهمين باره در مطبوعات نوشته بود.

كريم امامی شيرازی بود و در ايران و امريكا تحصيل كرده بود و استاد فن ويراستاری.
پس از انقلاب به او نيز مانند بسيار از اهل فرهنگ و هنر ايران بی‌مهری شد و حتی در تنگنای معيشتی قرار گرفت، چنان كه سرانجام، ناچار شد به همراه همسرش  "گلی امامی"  بجای پرداختن به كار ترجمه مديريت انتشاراتی و كتابفروشی كوچك زمينه را در تهران بر عهده بگيرد.