ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

وزیرخارجه امریکا- اتحادیه اروپا- سخنگوی وزارت خارجه انگلیس

انتخابات مخدوش- رئیس جمهورمجهول
 

«اتحاديه اروپا» در نخستین بيانيه رسمی خود درباره انتخابات اخیر ایران هشدار داد: اين اتحاديه روند مرحله دوم انتخابات رياست جمهورى ايران كه پيروزى آقاى «محمود احمدى نژاد» را در پى داشت را، در نظر دارد و اظهارات وزير كشور را در مورد روند نامطلوب انتخابات رياست جمهورى مورد توجه قرار مى دهد. اين اتحاديه از اين واقعيت متأسف است كه شمار بسيار زيادى از نامزدها از جمله بسيارى از اصلاح طلبان و تمامى زنان از شركت در انتخابات منع شدند و اين امر موجب دشوار شدن يك گزينش دموكراتيك و واقعى براى ايرانيان شد.

اتحاديه اروپا براى استمرار بررسى راه هايى به منظور توسعه همكارى اقتصادى و سياسى با ايران آماده است اما اين آمادگى در ازاى اتخاذ تدابيرى از سوى ايران براى رفع نگرانى هاى اتحاديه اروپا در ارتباط با برنامه هسته اى، مبارزه با تروريسم، حقوق بشر و رويكرد اين كشور در قبال روند صلح خاورميانه خواهد بود.

ادامه خط مقابله در كاخ سفيد

كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا نیز طى گفت وگوئی با شبكه خبرى فاكس نيوز اظهار داشت: همه گفته اند - از جمله سه كشور اروپايى - كه اگر ايرانى ها تصميم بگيرند از اين راه (روند ديپلماتيك) خارج شوند، جامعه بين المللى گزينه هايى ديگر نظير شوراى امنيت سازمان ملل را در اختيار دارد. اگر ايرانى ها از اين فرصت استفاده نكنند، آن گاه ما جامعه بين المللى متحد را داريم كه پيش خواهد رفت.

يكى از سخنگويان وزارت خارجه انگليس نیز گفت: اکنون، علاوه بر مسأله هسته اى، مواردى چون حقوق بشر، صلح خاورميانه، تروريسم و برخى مسائل ديگر از جمله نگرانيهاى ما در ارتباط با ايران است. «احمدى نژاد» در طول مبارزه انتخاباتى نوعى دشمنى نسبت به جهان غرب از خود نشان داد و مخالفت خود را با شركتهاى خارجى و بين المللى كه سرمايه و فناورى به ايران مى برند، اعلام كرد. ما شرايط ايران را به دقت زير نظر داريم. انتخابات برگزار شده در ايران كاملاً آزاد نبوده است.در اين انتخابات «دخالتهاى فراوانى» صورت گرفته بود.