پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

اين نيز بگذرد!

از سيف فرغانی
با صدای حميد
 

 
 

 

 


برای شنيدن صدا شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 

 

اين بيداد نيز
سرانجام می‌گذرد


 

 
   

عكس معاون اول قوه قضائيه، پس از مدتی تاخير، سرانجام در كنار مصاحبه‌های مطبوعاتی وی منتشر شد. دقيق و شمرده صحبت می‌كند و به فن كلام مسلط است. او خودش است. يكی از سه قاضی شرع قتل عام زندانيان سياسی در سال 67.

ريش سياه و انبوهش اين مقدار سفيدی را هم در آن دورانی كه به زندان اوين می‌آمد نداشت. با لباس شخصی می‌آمد. آنجا هم وقتی سخن می‌گفت، مسلط به فن بيان بود. در دادگاه عمامه سياه را بر سر می‌گذاشت. همين بود. خودش است. همان كه به منتظری معترض گفته بود" اجازه بدهيد 200 تای ديگری را كه سرموضع هستند اعدام كنيم، بعد در باره توقف اعدام‌ها صحبت كنيم!" آقای منتظری نامه تندی نوشته و از قول موسوی اردبيلی رئيس ديوانعالی و يا قوه قضائيه كنونی تاكيد كرده بود كه "سيد ابراهيم رئيسی" حتی اجتهاد هم ندارد كه شما او را قاضی شرع كرده ايد.

آيت الله خمينی چنين حكمی داده بود و يا احمد خمينی؟ اين نيز از رازهای ناگشوده در جمهوری اسلامی است. هم حكم اين حكام شرع و هم اعدام‌ها. دكتر ابراهيم يزدی پريروز در تهران و از قول دادستان وقت "موسوی تبريزی" گفته است كه نامه تكفير نهضت آزادی را احمد خمينی بنام پدرش جعل كرده بود. او عامل بسياری حوادث و صاحب بسياری اطلاعات بود و به همين دليل نيز برای ابد خاموشش كردند تا مبادا يك روزی، بهر دليل دهان بگشايد و بگويد در آن دوسالی كه آيت الله خمينی حاشيه نشين بود، در بيت او چه گذشت.

ابراهيم رئيسی و اشراقی نقش آفرينان اصلی اعدام‌های هولناك 67 بودند و در فاصله اندكی "نيری" نيز به آنها پيوست. آنها با هليكوپتر از اين زندان به آن زندان می‌رفتند و احكام اعدام‌های دسته جمعی را صادر می‌كردند.

نيری بعدها معاون همه كاره آيت الله گيلانی در ديوانعالی كشور شد و ابراهيم رئيسی اكنون معاون اول قوه قضائيه. دراين ميان كميته امداد را هم عملا دادند به برادر "نيری". اين مزدی بود كه موتلفه اسلامی پرداخت آن را تقبل كرد!

امثال رهبر پور(رئيس كنونی دادگاه انقلاب) و يا روح الله حسينيان (رئيس باصطلاح مركز اسناد انقلاب اسلامی) و ديگرانی نيز نقش آفرينان آن قتل عام بودند، گرچه حكم بنام ابراهيم رئيسی و اشراقی بود و بعدا "نيری" نيز بدان اضافه شد.

از شهريور و مرداد 1367 تا فروردين 1384 زمان آنقدر گذشته است كه ريش سياه ابراهيم رييسی به سفيدی بزند، اما آنقدر نگذشته است كه چشم‌ها در شناخت او دچار شك وترديد شود.

ايكاش خبرنگاری جرات می‌كرد و در يكی از مصاحبه‌های مطبوعات معاون اول قوه قضائيه، از او- نه درباره قتل عام زندانيان سياسی كه فعلا ناممكن است-  می‌پرسيد سابقه قضاوت شما در جمهوری اسلامی چيست؟ و در كدام ارگان‌های قضائی تا كنون خدمت می‌كرده ايد؟