پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


خانه ام ابريست و داروك

با صدای غزاله عليزاده

 

 

 

 

برای شنيدن موسيقی شما نياز به برنامه ريل پلير داريد. اين برنامه را با کليک  بر روی نشان آن در زير  تهيه کنيد

 


از قربانيان برنامه "هويت"
غزالی كه شكار
گرگ‌ها شد!

غزاله عليزاده  داستان نويسی بود كه اگر مانده بود،‌ای بسا جای خالی بزرگانی را در آينده پر می‌كرد كه اكنون در نام و آوازه امثال "سيمين دانشور" خلاصه شده است.

گرفتار سرطان شد اما همه دردهای او دراين بيماری خلاصه نمی شد. اگر نبود برنامه امنيتی "هويت" و پخش آن از سيمائی كه علی لاريجانی مصدر آن بود و سعيد امامی هدايت كننده امنيتی آن، او همه اين دردها را تحمل می‌كرد و می‌ماند. آنقدر كه سرطان از پايش در آورد. چنين نشد و برنامه "هويت" ضربه را به ريشه‌های او زد و روح و روانش را كشت. عاشق نيما بود و شيفته سرزمين نيما. سرانجام، او را يافتند.‌بی‌جان و آويزان بر شاخه درختی در يكی از زيباترين چشم اندازهای" جواهرده" رامسر. در سده نيما، از نيما خواند و سپس فصلی از "خانه ادريسی‌ها". به ياد او كه از قربانيان برنامه "هويت" لاريجانی- امامی بايدش ناميد، صدايش را با شعری از نيما می‌شنويد.