پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 


 

 

آزادی
 

در كودكی
گفتند آزادی خواهد آمد
و من به دنبال قاصدكها دويدم

در نوجوانی گفتند آزادی خواهد آمد
و من بادبادك خود را برفراز بامها به پرواز در آوردم


درجوانی آزادی را در زنگ انشا طلبيدم
و نگاهم به دعوت كبوترها از حياط مدرسه به پرواز در آمد

و بعد
آزادی را فرياد زدم
خون از دهانم فوران كرد
در پی يافتنش غربت گزيدم
مزه‌اش گس بود

وحالا
در ميانه راه
يك چشم به خانه، به آسمان مينگرم
.....
مگسان در پروازند


به ياد محمد مختاری  

 

Monahita   /javaanehaa.blogspot.com