ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه محسن آرمين
نگران يورش جديد
به مطبوعات و فعالان سياسی
 
 
 
 

 

محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب در مصاحبه کوتاهی با خبرگزاری ايلنا، خبر از زمينه چينی حاکميت برای بستن چند روزنامه ديگر و آغاز موج دستگيری های سياسی داد و گفت:

 

كسانی كه خود را از حل مشكلات كشور ناتوان می‌‏بينند، چاره را در امنيتی كردن- بيشتر- فضا و بستن چند روزنامه باقيمانده ديده‌‏اند تا با اين ترفند، امكان هرگونه نقد از عملكردشان را از بين ببرند.
 ادبياتی از اين دست كه رسانه‌‏های منتقد به بيگانگان وابسته هستند، برای ما و كسانی كه حوادث و تحولات سال‌‏های اخير را به ياد دارند، چندان ناآشنا نيست. نه در گذشته و نه امروز كسی اين تبليغات و ترفندها را جدی نگرفته و نمی‌‏گيرد.

طراحان اين سناريوها برخی از نهادهای امنيتی و اطلاعاتی هستند كه امروز بر مسند و اريكه قدرت نشسته‌‏اند و به نوعی شيوه‌‏های خود را به ديگران نسبت می‌‏دهند.

تا چند وقت پيش، آقايان اصل وجود بحران و مشكل در كشور را انكار می‌‏كردند اما امروز وجود مشكل را پذيرفته‌‏ و دنبال مقصر می‌‏گردند.

آنها يك روز عامل گرانی‌‏ها را روزنامه‌‏ها عنوان می‌‏كنند و يك روز احزاب را عامل بحران، يك روز هم وزارت اطلاعات را مامور می‌‏كنند كه عوامل گرانی مسكن را در بين مزدوران خارجی جست‌‏وجو كند و امروز هم حلقه موهوم X را مسوول ايجاد ياس در بين مردم می‌‏دانند.
هدف اين سناريو و حركت تبليغاتی كه می‌‏تواند منجر به بسته شدن فضای اطلاع ‌‏رسانی شود، نگران‌‏ كننده است. در گذشته بر اساس پاره‌‏ای از هماهنگی‌‏های پنهان، فضاسازی و تبليغاتی از اين دست زمينه‌‏ساز موجی از برخوردها و دستگيرها می‌‏شد و به نوعی توقيف مطبوعات، دستگيری فعالان سياسی توسط نهادهای اطلاعاتی موازی مسبوق به چنين فضاسازی‌‏هايی بود لذا از اين جهت بايد نسبت به طرح مجدد تبليغاتی از اين دست، مشكوك و نگران بود.

ما تاكنون سكوت اختيار كرديم تا پيامدها، نتايج و آثار تصميم گيری، برنامه‌‏ريزی و سياست‌‏های آقايان خود را نشان دهند. آنها بدانند كه نقد ما از اين پس شروع خواهد شد، هر چند آش آن قدر شور شده است كه خود آشپز هم صدايش در آمده و متحدان و طرفداران دولت هم زبان به انتقاد باز كرده‌‏اند، به‌‏گونه‌‏ای كه عمده انتقادات عليه حاكمان جديد از ناحيه همين‌‏ها صورت می‌‏گيرد.