ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

سال گذشته

400 هزار دانش آموز

ترک تحصیل کردند

در همایش رسانه ها و دانش آموزان استثنائی ایران اعلام شد: بيش از 400 هزار دانش‌آموز دوره ابتدايي و راهنمايي ایران سال گذشته ترك تحصيل كرده‌اند. از این تعداد 204 هزار و 81 دانش‌آموز دوره ابتدايي بوده اند و 208 هزار و 520 دانش‌آموز راهنمائی. همچنین آمار مردودي دوره ابتدايي در سال تحصيلي گذشته افزايش یافته  و 5/2 درصد دانش‌آموزان اين مقطع مردود شده‌اند. در دوره راهنمايي نيز 8/7 درصد مردود شده‌اند. معاون آموزش و پرورش گفته است: 40 درصد دانش‌آموزاني كه يك بار مردود مي‌شوند و حدود 80 درصد دانش‌آموزاني كه دوبار مردود مي‌شوند، ترك تحصيل مي‌كنند. در سال 78، بيش از يك ميليون و 666 هزار دانش‌آموز در كشور ترك تحصيل كردند. اين آمار در سال 83 نزدیک به 800 هزار كاهش يافت.

در همین همایش گفته شد:67 درصد از نوجواناني كه ترك تحصيل كرده‌اند به طرف بزه گرايش پيدا كرده اند. بيش از نيمي از مددجويان ورودي كانون اصلاح و تربيت سابقه شكست تحصيلي و ترك تحصيل داشته‌اند.