ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

با ربودن 4 فرمانده نظامی

جنگ در بلوچستان ایران گسترش می یابد

 

در بلوچستان ایران که سپاه پاسداران عملا درگیر یک جنگ داخلی شده و دولت نیز با برگماری فرماندهان سپاه به سمت مقامات کشوری شرایط را نظامی کرده، بتدریج عملیات انفجاری و ترور از آنسو و اعدام های شتابزده از اینسو، به تله گذاری و ربودن فرماندهان سپاه کشیده شده است. از دهها خبر این جنگ خانگی که می توانست نباشد و نشود، گهگاه خبری منتشر می شود، اما عدم انتشار اخبار به معنای عمیق تر شدن روز به روز فاجعه نیست. در آخرین خبری که منتشر شده، 4 فرمانده نیروی انتظامی در یک عملیات تله گذاری دستگیر شده و به بلوچستان پاکستان منتقل شده اند. نیروی انتظامی هر انفجار و ترور و آدم ربائی را به عوامل قاچاق مواد مخدر وصل می کند و عملیات خود را نیز تحت پوشش مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه می کند، اما بتدریج همگان به این نتیجه نزدیک شده اند، که پشت این توجیهات، چیزهای دیگری نیز خوابیده است. این تله گذاری در 7 کيلومتري مرز مشترک ایران و بلوچستان پاکستان صورت گرفته بود. درجریان این فرمانده ربائی یک تن (راننده) نیز کشته شده است.