ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

تله کنفرانس بغداد

برای گرفتن ج.ا پشت میز گفتگو

 

در بغداد قرار است کنفرانسی به بهانه تامین امنیت عراق تشکیل شود. بانی و مبتکر این کنفرانس وزیر خارجه امریکا "رایس" است و در آن قرار است علاوه بر ایران و سوریه، نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز شرکت کنند. این برای اولین بار است که در  مسئله امنیت در عراق و در میان همه کنفرانس ها و همایش هائی که تاکنون دراین ارتباط تشکیل شده، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز دعوت شده اند. با آنکه مقامات دولتی در ایران، این دعوت را گشایش بابت مذاکره مستقیم با امریکا و بر سر یک میز ارزیابی کرده و اظهار نظرهای خوشبینانه ای نیز در این ارتباط کرده اند، تمام شواهد حکایت از ماجرای دیگری دارد. از میان کشورهای همسایه عراق، ایران و سوریه به این کنفرانس دعوت شده اند، که این خود به معنای احضار دو متهم در حوادث عراق است. اگر شورای امنیت کنفرانسی باید در عراق و یا هرکجای دیگر تشکیل می داد، باید برای بررسی اشغال این کشور توسط امریکا می بود، اما سیاست ها و عملکردهای رهبران جمهوری اسلامی طی یکسال و نیم گذشته به گونه ای بوده است که اکنون امریکا، یعنی اشغال کننده نظامی عراق، ایران و سوریه را به عنوان متهم به یک کنفرانس احضار می کند. البته اگر بتوان نام آن را کنفرانس گذاشت و نه دادگاه!

کمتر جای تردید است که در این کنفرانس امریکا پرونده عملیات سپاه پاسداران و عوامل جمهوری اسلامی در عراق را روی میز کنفرانس خواهد گذاشت و اگر بد بین تر باشیم، باید در انتظار پرونده لبنان نیز بود، که در آن پای سوریه و ایران هر دو به میان کشیده می شود. دراین صورت شورای امنیت سازمان ملل درگیر پرونده دوم نیز خواهد شد. پرونده ای که مدعیانی مانند مصر؛ عربستان سعودی، کویت و... نیز دارد و مدعی العموم نیز امریکا!

موج بزرگ دستگیری های امنیتی ماهها و بویژه هفته های اخیر در عراق، ترکیه، پاکستان و حتی یمن، باندازه ای که بتوان اعضای شورای امنیت سازمان ملل را پشت میز کنفرانس بغداد میخکوب کرد اطلاعات در اختیار امریکائی ها گذاشته است. از جمله دلائل رو نکردن اطلاعات بدست آمده از سرداران دستگیر شده سپاه در اربیل عراق و معاون وزارت دفاع در ترکیه و یا سرداران به دام افتاده در ترکیه، حرکت با چراغ خاموش تا رسیدن به کنفرانس بغداد است. درهمین شماره پیک نت، علاوه بر اخبار، گزارشی را می خوانید در باره اظهار نظرها و مصاحبه های مقامات امریکائی که تفسیر و برداشت بالا از کنفرانس بغداد را تائید می کند. این گزارش را یکی از خوانندگان پیک ارسال داشته، گرچه متاسفانه ننوشته این مجموعه را از کجا برگرفته و یا ترجمه کرده است.