ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

ایران اتمی

درکانون رقابت های

دو کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه

زمزمه ها پیرامون توافق اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطعنامه شدیدتری علیه ایران، بتدریج تبدیل به خبر قطعی شده است. خبرگزاری ها از تفاهم بدست آمده در شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرده اند و همزان با آن اعلام داشته اند که روز دوشنبه شورای حکام اتمی نیز برای بررسی پرونده ایران تشکیل جلسه خواهند داد.

در میان مقامات کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، وزیر کشور فرانسه که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری دراین کشور آماده کرد و رقابت سختی را با کاندیدای سوسیالیست فرانسه در پیش دارد، تند ترین مواضع را دراین زمینه اتخاذ کرد. او که زیر فشار کاندیدای سوسیالیست های فرانسه برای همسو شدن بیشتر با امریکا در ارتباط با مسئله ایران قرار دارد گفت:

وزیر کشور فرانسه و کاندیدای ریاست جمهور این کشور، مسئله حمله به ایران را به گونه ای دیپلماتیک اینگونه مطرح کرد:

 ایران هسته‌ای غیرقابل پذیرش و تهدیدی برای منطقه است. این تهدید حیات اسرائیل و امنیت جنوب شرقی اروپا را شامل می شود. در صورتی که ایران به سیاست عدم قبول قطعنامه ها و درخواست های شورای امنیت برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌اش ادامه بدهد باید منتظر تحریم های شدیدتر باشد. فرانسه مخالف حمله به عراق بود و اکنون نسبت به  تکرار آنچه که در عراق روی داد هشدار می دهیم.