ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  "اميرعفراوی" از مهلکه گريخت و خود را به ايران رساند
شبه نظاميان شيعه يمن
متهم به وابستگی به ج.ا شدند
 
 
 
 

 

شورای‌‏عالی دفاع يمن، ضمن ارائه گزارشی پيرامون سرکوب گروه های شيعه در جنوب اين کشور، جمهوری اسلامی را متهم به حمايت مالی از اين گروه ها و رهبر آنها "الحوثی" کرد. از سرنوشت الحوثی در جريان يورش ارتش يمن به شبه نظاميان شعيه اين کشور خبری در دست نيست ولی گفته می شود که او درارتفاعات منطقه پنهان شده است.

«علی عبدالله صالح» رئيس‌‏جمهور يمن شبه نظاميان شيعه اين کشور را تارک انديشان و نژاد پرستانی که از خارج – اشاره به ايران- پول و دستور می گيرند متهم کرد و گفت که آنها نه به دمکراسی اعتقاد دارند و به آزادی احترام می گذارند. از محافل سياسی ايران نيز به پيک نت خبر رسيده است که يکی از فرماندهان سپاه قدس بنام حاج "اميرعفراوی" که چند هفته پيش تحت پوشش تجارت عازم يمن شده بود، پيش از آنکه در جريان حمله ارتش يمن به شبه نظاميان "الحوثی" توانسته از يمن خارج شده و خود را به ايران برساند. درجريان حمله ارتش يمن به شبه نظاميان شيعه اين کشور شماری دستگير شده اند که تاکنون از يک ايرانی که بعنوان پيمانکار  در يمن مستقر بوده نام برده می شود اما نام و مشخصات ديگر او تاکنون اعلام نشده است.