ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

دیگ چینی:

علیه ایران اتمی

امریکا دست به هر اقدامی می زند!

ديک چنی، معاون بوش، مستند به آخرین گزارش سازمان انرژی اتمی که در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت، با یکی از شبکه های تلویزیونی امریکا بنام  «يو اس ای.بی.سی» مصاحبه کرده و گفت:

تصور يک ايران مسلح به جنگ افزارهای هسته ای برای هيچ کس، چشم انداز خوشايندی نيست و امریکا برای بازداشتن ايران از دستيابی به چنین تسلیحاتی دست به «هر اقدامی» خواهد زد. هيچ گزينه ای از روی ميز کنار نرفته است.»

از سوی دیگر، تايمز از قول یک مقام بریتانیائی نوشت: به رغم همه تکذیب هائی که در روزهای گذشته شده، اين نگرانی همچنان وجود دارد که رئيس جمهور آمريکا پيش از پايان دوره رياست جمهوری خود دست به اقدام نظامی عليه ايران بزند. بوش نمی خواهد مساله حل نشده ای را برای جانشين خود باقی بگذارد.