ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

منابع پیک نت خبر داده اند:

رفع خطر انشعاب، از روی سر

 حزب دمکرات کردستان ایران

در روزهای اخیر و همزمان با موج جدید سرکوب های نظامی در کردستان ایران، از کردستان عراق خبر می رسد که حزب دمکرات کردستان ایران که اکنون دفتر مرکزی آن در کردستان عراق مستقر است، یک سلسله گفتگوها و رایزنی های داخلی؛ با هدف حفظ وحدت درونی حزب داشته است. این گفتگوها نتیجه بخش بوده و گفته می شود انشعابی که دراین حزب پیش بینی شده و مقدمات آن با صدور یک اطلاعیه از جانب یک فراکسیون درون حزبی فراهم شده بود، منتفی شده است. همین منابع اطلاع داده اند که مسعود بارزانی رهبر حکومت کردستان عراق نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران داشته و طی تماس با هر دو گروه رهبری حزب دمکرات کردستان ایران از آنها خواسته درجهت تفاهم حرکت کنند و با در نظر گرفتن شرایط حساس منطقه ای  وحدت درونی حزب را مهم ترین وظیفه خود قرار دهند. در همین ارتباط، حتی گفته می شود که دولت کردستان عراق به هر دو گروه هشدار داده است که در صورت تقسیم شدن به دو گروه، دولت کردستان عراق امکانات هر دو را محدود خواهد کرد.