ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

از یک مصاحبه، یک جمله:

اگر حمله نمی شود، چرا

خودشان زیر زمین رفته اند؟

 

علیرغم همه سانسور و فیلتر و پارازیتی که حاکمیت برایران و مردم حاکم کرده، بتدریج وحشت از یک حمله و آغاز جنگ بر خانه های مردم سایه افکنده است.

هراندازه این سایه پررنگ تر می شود، تکذیب و انکار آن توسط دولتی ها بیشتر و پررنگ تر می شود. سخنگوی دولت که حالا وزیر بی یال و دم و اشکم دادگستری هم شده روز گذشته در مصاحبه خبری خود گفت: هیچ حمله ای در کار نیست!

همین جمله را بصورت دستوری بسیاری از مطبوعات داخل کشور و حتی خبرگزاری ها از مجموع مصاحبه او عنوان اول کردند و این نشان از یک همآهنگی دستوری داشت.

سیمای جمهوری اسلامی نیز همین سیاست انکار حمله و جنگ را تشدید کرده و به یکباره از دو شب پیش برنامه ای را تحت عنوان ریشه یابی شایعه در کشور آغاز کرده است. بهانه این برنامه همان اشاره ایست که رهبر بعنوان تکذیب مریضی خود و شایعه بودن آن مطرح کرد، اما محتوای برنامه مورد بحث در سیمای جمهوری اسلامی که عمدتا متمرکز است روی انکار جنگ و حمله به ایران، نشان می دهد که این برنامه با همین هدف، یعنی انکار حمله و آرام ساختن افکار عمومی تهیه شده و نه انکار شایعه مریضی و مرگ رهبر.

خبرها برق آسا دهان به دهان می شود. مصاحبه یکشنبه شب تلویزیون سی . ان. ان  با سیمور هرش پیرامون حمله امریکا به ایران، تا بعد از ظهر دوشنبه سطح وسیعی را در تهران پوشش داده بود. از مجموع آن مصاحبه، این قسمت دهان به دهان می شود که رهبران جمهوری اسلامی برای درامان بودن از حمله، پناهگاه هائی برای خود تدارک دیده اند تا به داخل آنها بروند. سئوال مردم در ادامه این خبر آن است که اگر حمله ای در کار نیست، پس چرا برای خودشان پناهگاه تدارک دیده اند؟

اما، حمله احتمالی، از هم اکنون تاثیر خود را روی بازار پولی گذاشته است. شاخص ترین نمود این تاثیر قیمت سکه طلاست. سکه بهار آزادی امامی از چهارشنبه گذشته تا حالا 8 هزار تومان گران شده است.