ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

بحران روز گذشته بورس نیویورک

ماشین جنگی امریکا

تا مرز فاجعه، دنده عقب ندارد!

فرهاد محسنی

 

          روز گذشته شاخص بورس نیویورک با سرعتی غافلگیر کننده پائین آمد و تنها در آخرین ساعات شب، این سقوط متوقف شده و اندکی نیز خود را بالا کشید. این شوک اقتصادی همراه شد با تفسیرهای مختلفی که روی سایت های سیاسی امریکا انتشار یافت. از جمله ربط دادن این سقوط به انفجارهای جدید در بغداد و یا انفجاری که در زمان حضور دیگ چینی معاون بوش در پایگاه هوائی "بگرام" افغانستان روی داد، و یا جنگ پنهان اقتصادی چین و امریکا، اما با اندکی فاصله از این تفسیرهای ارزان که قطعا روزنامه کیهان شریعتمداری از آن استقبال خواهد کرد، باید این پدیده را نشانه ای هولناک برای تشدید سیاست جنگی کاخ سفید ارزیابی کرد.

         رشد اقتصاد آمريكا که طی دوران پس از 11 سپتامبر و با اشغال افغانستان و حتی یورش به عراق اندکی بهبود یافته بود، متوقف شده و حتی روند کاهش را آغاز کرده است. اما این مسئله برخلاف آن تصوری که مبتنی است بر کاهش هزینه نظامی امریکا و عقب نشینی از نقاط مختلف جهان، باعث تشدید سیاست جنگی کاخ سفید خواهد شد. بهتر بگوئيم، ناكامي در عراق گرايش هاي جنگ طلبانه را در محافل حاكمه امريكا افزايش خواهد داد و باج خواهي از كشورهاي عرب ثروتمند منطقه و حتی اروپا، به سود اقتصادی امریکا به صورت یک شوک می تواند آغاز شود.

          این شوک می تواند موجب یک بازار سریع خرید تسلیحات در منطقه شود. حتی در عراق  اکنون خدمات امنيتي را پيمانكاران بخش خصوصي برعهده گرفته اند. امریکا این مسیر را سرعت خواهد بخشید تا به مسیر رونق اقتصادی پس از 11 سپتامبر بازگردد.

         درعرصه سیاسی نیز، از آنجا که ناكامي های اخیر درعراق باعث خواهد شد تا امریکا برای تحکیم موقعيت خود در خاورميانه ماشین جنگی هولناک خود را در منطقه بسرعت به راه اندازد. این اندیشه که با يك حركت نظامي تا حد زيادي مي تواند موقعیت سیاسی و نظامی امریکا را در خاورمیانه تحکیم کرده و از موضع قوی تری با اروپا وارد گفتگو شد اکنون در امریکا می رود تا غلبه کامل یابد. اظهارات دو هفته اخیر معاون رئیس جمهور امریکا در سفر به کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه و افغانستان بر پایه همین گرایش استوار است. محافل متنفذ اقتصادی یهودی امریکا این مسیر را نه تنها بعنوان چاره بحران اقتصادی و سیاسی امریکا توصیه می کنند، بلکه آن را تحمیل می کنند و شوکی که روز گذشته به بورس نیویورک وارد آمد بخشی از چنگ و دندانی است که این محافل برای تحمیل نظر خود نشان دادند. بنابر اين بسيار محتمل است كه با توجه به صحبت هاي ديك چیني آمريكا بر پدال گاز ماشین جنگی خود در خلیج فارس فشار آورد.