ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

دعوت رایس از ایران و سوریه

کنفرانس عراق

تله تازه ای برای شکار ج.ا

 

"رایس" وزیر خارجه امریکا طی نامه ای، از سوریه و ایران برای شرکت در کنفرانسی که قرار است در عراق تشکیل شود دعوت کرد. این کنفرانس قرار است برای تامین امنیت و پایان خونریزی در عراق و با حضور نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شود و زمان آن نیز پیش از نیمه ماه مارس است که از پس فردا شروع می شود. یعنی کمتر از 15 روز دیگر این کنفرانس باید تشکیل شود.

این اقدام امریکا و بویژه نامه رایس درابتدا بعنوان چراغ سبز امریکا برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی تلقی شد. این تلقی را حضور اعضای دائم شورای امنیت، که در پرونده اتمی ایران درگیرند در کنفرانس عراق تقویت کرد. اما، این یک روی ماجرا و اتفاقا روی خوش بینانه آنست که شاید موجب قلقلک هائی در میان فرماندهان سپاه و اعضای پنهان بیت رهبری نیز شده باشد و یا بشود. روی دیگر و باحتمال قریب به یقین، روی اصلی این ماجرا برگ تازه ایست که امریکا در ادامه تهاجم دیپلماتیک خود در دوران جدید، بر زمین زده است. در همین کنفرانس امریکا می تواند اسناد و مدارکی را که درجریان دستگیری فرماندهان سپاه و عوامل امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در عراق بدست آورده روی میز بگذارد. همچنان که در ارتباط با سوریه می تواند این کار را بکند. امریکا با این اقدام خود عملا اعضای شورای امنیت را علاوه بر پرونده اتمی، در ارتباط با آن مسائلی نیز درگیر خواهد کرد که برای توجیه بین المللی حمله به ایران بدان نیازمند است. اگر چنین شود، پرونده دیگری درکنار پرونده اتمی، در شورای امنیت سازمان ملل برای جمهوری اسلامی گشوده خواهد شد. درعین حال که نفس همین دعوت نیز خود به معنای دخالت داشتن ایران و سوریه در انفجارها و عملیات شبه نظامی در عراق است.