ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مدير جديد پارس خودرو
يک انقلابی، بعد از انقلاب
 و ايثارگر بعد از جنگ 8 ساله
 
 
 
 

 

اعضای جديد هيات مديره شركت پارس‌خودرو در يک نشست و برخاست بی سرو صدا، آقامهرداد بذرپاش، از نيروهای تازه يورش انقلابی يافته را مديرعامل اين شرکت کردند! آقامهرداد که هنوز محاسنش هم کامل در نيآمده مدير پروژه انتخاباتی احمدی نژاد برای تسخير شورای شهر تهران بود که با شکست سنگين روبرو شد.

قبل اين انتصاب انقلابی که بدون حمايت فرماندهان سپاه و شخص احمدی نژاد ممکن نبود، شماری از اعضای هيات مديره شركت سايپا هم تغيير کردند و اعضای جديد هيات مديره شركت پارس‌خودرو انتخاب شدند.  ظاهرا شرط اين انتخاب، انتصاب آقامهرداد سوپر انقلابی به مديريت اين شرکت بود، زيرا به محض تشکيل جلسه، انتصاب او در دستور کار قرار گرفت و فورا نيز تائيد شد.

مهرداد بذرپاش از ايثارگرانی است که هنگام جنگ با عراق يا بدنيا نيآمده بود و يا پسر بچه ای بوده که توی کوچه فوتبال کوچولو بازی می کرده است.

از اين زدوبندها و دليل انتصاب ها و تقسيم  مديريت ها و وزارت ها تا لحظه فرار آقايان از ايران و بردن چند ميليون دلار و يورو و فروش اطلاعاتشان به استکبار بد ترکيب هيچکس چيزی نمی داند. محرمانه تر از اين می شود امور محرمانه را رهبری کرد که رهبر می کند؟