ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  يک مقام، شايد معظم
تا تکليف اتمی معلوم نشود
همه ما بلاتکليف خواهيم بود
 
 
 
 

 

ايران از 5 شنبه ای که در پيش است، عملا می روی به سمت يک خواب 20 تا 25 روزه! دراينصورت دنيا را آب ببرد و ايران را سيل، مردم را خواب خواهد برد.

ديروز اربعين بود و تعطيل و سه شنبه هم که شب چهارشنبه آخر ساز و ترقه و انفجار بازی. به اين ترتيب، اين هفته که تق و لق. اما هفته آينده اين تق و لقی کامل می شود. يکشنبه رحلت محمد است و سه شنبه درگذشت امام رضا که در تقويم جمهوری اسلامی نوشته اند شهادت، اما جائی در تاريخ از شهادت امام رضا سخن در ميان نيست. البته سه شنبه روز ملی شدن نفت هم هست، اما از اين يکی کمتر از آن يکی صحبت می شود. گرچه دم انرژی اتمی را بسته اند به دم ملی شدن نفت!

از چهارشنبه هم که عيد نوروز شروع می شود و تا 13 روز کسی سر جايش نيست. به يکی از مقامات، در همين روزها و با اعتراض به اين وضع گفته اند: آقا! مملکت يکماه بلاتکليف است!

آن مقام فرموده: تا تکليف اتمی ما معلوم نشود، همه بلاتکليفيم!