ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

در يک جنجال سازی تبليغی تازه
احمدی نژاد خودش را
به شورای امنيت دعوت کرد!

 
 
 
 
 

احمدی نژاد در يک ژست تبليغاتی و نسنجيده تازه، خود را به جلسه شورای امنيت سازمان ملل دعوت کرد تا به تقليد از دکتر مصدق که از ملی شدن نفت ايران دفاع کرد، در آنجا از انرژی اتمی ايران دفاع کند!

شرکت در اجلاس شورای امنيت سازمان ملل مستلزم دعوت رسمی است و تاکنون چنين دعوتی نه از وی و نه از جمهوری اسلامی شده، بنابراين احمدی نژاد يکباره خواب نما شده و خود را به شورای امنيت دعوت کرده است. اين خود دعوتی همزمان است با نزديک شدن زمان طرح قطعنامه جديد اتمی عليه جمهوری اسلامی و ظاهرا احمدی نژاد با اين تبليغات خواسته همه را غافلگير کند!

ظاهرا احمدی نژاد سفر به امريکا و حضور در جلسه شورای امنيت را با سفرهای استانی و شرکت در جلسات فرمانداری ها واستانداری ها که بودجه و زمان حرکتش دست خود اوست اشتباه گرفته است!