ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رفسنجانی :
تک صدائی در هيچ کشوری
به نتيجه نرسيده که درايران برسد!

 
 
 
 

 

هاشمی رفسنجانی در تازه‌ترين سخنرانی خود که به مناسبت شرکت در "همايش جهاد علمی..." ايراد شد، با سمت گيری اساسی آن عليه روحانيون حامی احمدی نژاد، شخص خود او و حتی رهبر که در يکسال اخير از حاکميت يکدست دفاع کرده گفت:

تک‌صدايی در همه ‌جا محکوم است و هيچ جامعه‌ای تك‌صدايی را نمی‌پذيرد. ترديدی نيست كه وحدت، اتحاد و همكاری رمز پيروزی هر جريانی است؛ هميشه همين بوده و خواهد بود. كسی نمی‌تواند در اين اصل تجربه شده تاريخ ترديد كند و شكی نيست كه تفرق مايه ضعف و زبونی و شكست است و امتی كه عاقل باشد حدود اين وحدت را به درستی تشخيص خواهند داد
 بشر طبيعتا اختلاف‌نظر دارد، اما قرآن می‌خواهد اين اختلاف‌نظرها به نزاع و درگيری و اختلاف فيزيكی مبدل نشود. اگر صرفا با اختلاف‌نظر مخالفت شود؛ جامعه منجمد، دگم، بی‌خاصيت و ساكت خواهد شد و هيچ گروه عاقلی نبايد از اظهارنظر برنجد

با اصول قرآنی و ترجيح حق و حقيقت بر منافع فردی و گروهی و يا منافع عشيره و قبيله می‌توان به وحدت رسيد. تلاش كنيم كه با وحدت جامعه اسلامی، كشورهای مسلمان را نيرومند كنيم و ريشه تفرقه را بسوزانيم

در جامعه ما هنوز تك‌صدايی وجود ندارد و فضا باز است. هر كسی می‌گويد و اظهارنظر می‌كند و مردم راه را انتخاب می‌كنند. تجربه سياسی من می‌گويد افكار عمومی كمتر اشتباه می‌كنند