ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تظاهرات کارگران بيکار و بی حقوق
در مقابل استانداری کردستان در سنندج

 
 
 
 
 

کارگران كارخانه نساجی شاهو كردستان، در روزهای پايانی سال و فرا رسيدن نوروز برای چندمين بار، روز گذشته مقابل استانداری كردستان در سنندج تحصن كردند. آنها از چهار راه صفری مقابل اداره‌‏كار، با در دست داشتن پلاكاردهايی و با شعار" ايجاد كار، نجات از فقر، حق مسلم ماست" و "ما كارگران نساجی خواهان ابقا به كار و ايجاد شغل هستيم"، به طرف استانداری راهپيمايی كرد و در جلو استانداری تجمع كردند.

مدت بيمه بيكاری آنها پايان يافته و آنها خواستار پرداخت تسهيلات دوباره بيمه و ايجاد كاراند.
به گفته نماينده اين كارگران، بر اساس قوانين كار، پس از پايان بيمه‌ بيكاری، كارگران بايد دوباره به كارگرفته شوند، ولی مسوولين وظيفه خود را انجام ندادند. بر اساس تفاهمنامه اداره كار و صندوق مهر رضا، مقرر شد تا پايان پنجم بهمن ماه سالجاری، تسهيلات ويژه به 100 نفر از كارگران بيمار ناشی از كار سخت پرداخت شود، ولی با وجود ارجاع پرونده تسهيلات كارگران به صندوق مهر امام رضا تهران، تاكنون هيچگونه اقداماتی در اين زمينه انجام نشده است.
 به علت عدم پرداخت تسهيلات به كارگران، استاندار كردستان برای توجيه كارگران، طی حكمی رييس صندوق مهر رضا را بركنار كرده كه اين قضيه قابل توجيه نيست و كارگران آن‌‏را كم كاری و بی توجهی مسوولين نسبت به كارگران می‌دانند.